Ekstraordinære renoverings- og anlægsopgaver

Det samlede Naalakkersuisut igangsætter ekstraordinære renoverings- og anlægsopgaver for at skabe jobs

Naalakkersuisut fremlægger i den kommende uge en ansøgning til Finansudvalget om igangsættelse af ekstraordinære anlægs- og renoveringsopgaver. Den samlede anlægsaktivitet skal i 2014 øges med 174,2 mio. kr. Det er skønnet at denne anlægs- og renoveringsindsats vil kunne reducere antallet af arbejdsløse væsentligt.

Indsatsen vil blive fordelt på en række forskellige sektorer såsom sundhed, uddannelse, boliger, infrastruktur m.m. Ligeledes vil indsatsen blive spredt over hele landet, med fokus på de områder, hvor ledigheden er størst.
”Der er sket en ophobning af midler i anlægs- og renoveringsfonden til projekter, der ikke er blevet gennemført som planlagt”, udtaler Jens-Erik Kirkegaard og tilføjer; ”Denne indsats understreger behovet for en omlægning af den hidtidige anlægspraksis. Fremover skal det sikres at der er overensstemmelse mellem de projekter der fremgår af finansloven, og de projekter der rent faktisk bliver gennemført det enkelte år. Kun på den måde kan vi sikre en effektiv konjunkturpolitik til gavn for landets økonomi og beskæftigelse.”

Baggrund

Øvrige beskæftigelsesinitiativer
Naalakkersuisut har i 2014 videreført en række initiativer under den ekstraordinære ledighedsindsats i samarbejde med kommunerne, hvor der årligt samlet bliver brugt ca. 30 mio. kr. på opkvalificering af ledige.

Indsatsen for ledige indeholder tiltag med faglige kurser, afklaringskurser, øget revalidering, beskæftigelses- og værkstedsprojekter og boglige opkvalificeringskurser på Piareersarfiit. I 2014 bliver ca. 1500 ledige personer berørt af denne indsats.

Halvering af arbejdsløsheden i 2017
Den langsigtede arbejdsløshedsplan har som målsætning i de kommende tre år at halvere antallet af ledige gennem en række initiativer, som skal være fuldt implementeret i 2017.

Initiativerne omfatter blandt andet;

  1. En gratis landsdækkende jobportal, der gør det lettere at rekruttere medarbejdere på tværs af kommunegrænser
  2. Et tættere samarbejde mellem arbejdsmarkedskontorer og Piareersarfiit. Det vil skabe en enklere administration og stærkere faglige miljøer til gavn for de arbejdssøgende borgere
  3. Ekstra midler til brancheskolerne skal sikre, at flest mulige grønlandske arbejdstagere kommer i beskæftigelse i de kommende væksterhverv. Rubinminen ved Qeqertarsuatsiaat og jernminen ved Isukasia er de første projekter, der har fået udnyttelsestilladelser – men flere følger i de kommende måneder
  4. De unge under 29 år er overrepræsenterede i ledighedsstatistikken. De udgør en særlig udsat gruppe. For at få dem videre i uddannelse og job, forstærkes Piareersarfiits tilbud til målgruppen med 100 ekstra plader i 2015, 250 i 2016, 400 i 2017 og 600 pladser i 2018. Dette vil markant nedbringe ungdomsarbejdsløsheden
  5. Naalakkersuisut har netop fremlagt et lovforslag der gør det lettere at få mobilitetsfremmende ydelse, så man lettere kan flytte efter jobs
  6. Naalakkersuisut har etableret opsøgende uanmeldte kontroller med arbejds- og opholdstilladelser hos udefra kommende arbejdskraft, og foreløbig været ude i fire virksomheder i Nuuk, men kontrollerne vil foregå over hele landet fremover
  7. I de kommende år skal flere af samfundets svageste borgere ind i revalideringsforløb, fordi det har vist sig at have god effekt, også i mindre samfund. Der er afsat i alt 35,195 mio. kr. til revalidering i årene 2014-2017
  8. Naalakkersuisut har endvidere afsat midler til en særlig erhvervs- og arbejdsmarkedsindsats rettet mod bygder og yderdistrikter. I samarbejde med kommunerne igangsættes såvel erhvervs- og arbejdsmarkedsindsatser for i alt 24 mio. kr. i 2014


For nærmere information kontakt: