Departementschef har opsagt sin stilling

Jeg skal meddele, at departementschef for Departementet for Miljø og Natur Søren Stach Nielsen har indgivet sin opsigelse den 25. april, med virkning fra udgangen af maj måned 2014.

Søren Stach Nielsen nævner i forbindelse med sin opsigelse, at han har truffet beslutningen efter længere tids overvejelse, idet han ønsker at prøve kræfter med nye ting.

Søren har været ansat i en årrække, først under Hjemmestyret, senere under Selvstyret som direktør og senest som departementschef. Jeg vil gerne, på vegne af departementschefgruppen, takke ham for vores gode samarbejde.

Vi ønsker Søren alt mulig held og lykke i fremover. 

Søren Hald Møller bliver konstitueret i stilling indtil der bliver udpeget en ny departementchef. 

Med Venlig Hilsen

Svend Hardenberg 
Departementschef 
Formandens Departement