34 licenshavere har solgt deres kvoteandele

Siden indførelsen af individuelt omsættelige kvoter for fartøjer over seks meter i det kystnære flådesegment i 2012 har 34 fartøjsejere valgt at sælge deres kvoteandel.

- Såfremt en fiskefartøjsejer har solgt sin kvoteandel, så kan man ikke få licens til at fiske hellefisk fra jolle, siger Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Finn Karlsen, og understreger, at man altid har mulighed for at søge om at få licens til at fiske torsk.

Siden indførelsen af individuelt omsættelige kvoter for fartøjer over seks meter i det kystnære flådesegment i 2012 har 34 fartøjsejere valgt at sælge deres kvoteandel.

- Vælger fartøjsejeren at sælge sin kvoteandel, kan fartøjsejeren ikke på et senere tidspunkt komme tilbage i hellefiskefiskeriet, med mindre man får mulighed for at opkøbe en kvoteandel fra en anden fisker.

Det siger Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Finn Karlsen, i et svar til paragraf 37 spørgsmål, der er stillet af Inatsisartutmedlem, Saxdorph Didriksen.

Samtidig stilles der spørgsmål om, hvilke andre erhvervsmuligheder man har tilbudt de tidligere licensejere.
- Hvad angår tilbud om anden beskæftigelse eller andre erhvervsmuligheder til de tidligere licenshavere, så er det de enkelte kommuner, der står for den beskæftigelsesrettede indsats overfor sine egne borgere og dermed også den enkelte, understreger Finn Karlsen.

Endvidere spørger Inatsisartutmedlemmet om, hvor mange fiskefartøjer og besætningsmedlemmer de 32 tidligere hellefiskelicensejere havde.

For de pågældende 34 licenser, som nu er udgået af fiskeriet, var der for hver tilknyttet et fartøj.
- Departementet ligger ikke inde med information om antallet af beskæftigede på de enkelte fartøjer i det kystnære hellefiskefiskeri, siger Finn Karlsen.