Klimarapport: Arktiske oprindelige folk er særligt sårbare

 

Oprindelige folks muligheder for at opretholde den traditionelle livstil og forsyning knyttet til jagt og fiskeri er i stigende grad truet af klimaforandringerne. Det er en af de dystre konklusioner fra en rapport, som det internationale klimapanel IPCC lancerede i denne uge i Japan.
Rapporten peger på, at behovet for tilpasning til klimaforandringerne bliver stort, hvis det ikke lykkes verdenssamfundet at undgå en global opvarmning på 2 grader i gennemsnit i dette århundrede.
”En temperaturstigning i denne kaliber, vil have usigelige konsekvenser for de arktiske økosystemer, vores naturressourcer, vores adgang til ferskvand og ikke mindst vores fødevaresikkerhed. Det er bekymrende læsning. Jeg er dog glad for, at rapporten anerkender den viden, vi besidder i Arktis og de udfordringer, vi stilles over for i lyset af klimaforandringerne”, udtaler Naalakkersuisoq for Miljø og Natur, Kim Kielsen.
Mens indholdet af rapporten tegner et dystert billede, er det positivt, at timingen for udgivelsen virker til at understøtte de vigtige processer, der skal lede til en global klimaaftale i 2015 i Paris. En af de vigtige milepæle i den proces er FN-generalsekretærens klimatopmøde i september.
”Vi har som bekendt netop afsluttet et vigtigt besøg fra FN’s generalsekretær i Nordgrønland, der resulterede i at Ban Ki-moon inviterede mig som Formand for Naalakkersuisut til at være blandt hovedtalerne på klimatopmødet i New York d. 23. september. Denne rapport understøtter det budskab, vi gerne vil levere til dette topmøde, nemlig at de oprindelige folk i Arktis også har en vigtig stemme i de internationale klimaforhandlinger. Rapporten bekræfter vigtigheden af, at det internationale samfund lytter til de traditionelle folks historiske viden, der er akkumuleret over generationer. ”, udtaler Formand for Naalakkersuisut Aleqa Hammond.
En af rapportens konklusioner er, at behovet for tilpasning er meget afhængigt af, i hvor høj grad man har succes med at reducere den globale udledning af drivhusgasser. Kim Kielsen udtaler:
”Hvis verdenssamfundet – og her mener jeg særligt de store industrilande – handler hurtigt og begrænser deres udledninger af drivhusgasser markant, vil den opgave, der venter forude, hvor vi skal tilpasse os til meget store usikkerheder, være mere overkommelig. Naalakkersuisut har allerede en målrettet tilpasningsindsats, og den vil vi fortsætte. Ligesom vi fortsat arbejder på at begrænse vores egen udledning, hvor det er muligt.”


Aleqa Hammond, Formand for Naalakkersuisut

Kim Kielsen, Naalakkersuisoq for Miljø og Natur


For yderligere kontakt via:
Souschef Michael Pedersen, Departementet for Miljø og Natur, Mobil: +299 48 63 02