Finn Karlsen åbnede fiskeriseminaret

Finn Karlsen åbningstale

 

Det er Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Finn Karlsen der åbnede fiskeriseminaret 2.april 2014, hvor omkring 140 fiskeaktører fra hele landet er kommet for at deltage i. Seminaret foregår på Hotel Hans Egede konferencesal.

Finn Karlsen velkomsttale på seminaret: Fiskeriet er vi sammen om

"Som Naalakkersuisoq for fiskeri, fangst og landbrug er det mig en stor glæde at byde jer alle velkommen til dette seminar. Et seminar, som skal handle om at finde fælles løsninger på fælles udfordringer i fiskerierhvervet.
Det er vigtigt at erkende, at fiskeriet er noget vi er sammen om. Derfor skal vi også stå sammen og arbejde sammen, når fiskeriet skal tilpasses, de krav omverdenen stiller.
Grønland er privilegeret af at være omgivet af et hav, der er en kilde til fantastiske levende ressourcer. Vores fisk og skaldyr er kendt verden over for en meget høj kvalitet, navnlig hvad angår smag. Det kan vi godt være stolte af.
Et godt eksempel på et grønlandsk kvalitetsprodukt fra havet er vores rejer, som – i international sammenhæng – også kaldes koldtvandsrejen. Fisk og skaldyr vokser langsommere i kolde farvande som vores. Hermed får de tid til at udvikle smagen. Men det kolde hav betyder samtidig, at der gælder nogle særlige vilkår for fiskeriet i Grønland, som ikke gælder ret mange andre steder. De levende ressourcer er ikke udtømmelige kilder og naturen sætter samtidig sine egne betingelser for hvordan fiskeriets kan praktiseres. Der skal tages højde for is og – til tider – barske vejrforhold. Fiskeriet foregår kort og godt på andre præmisser. Det kolde hav er vores aktiv – men det er også vores udfordring.
Vi skal derfor gøre en indsats, for at forvalte vores levende ressourcer bedst muligt til gavn for alle os, der bor i Grønland. Vi skal have mest muligt ud af vores fisk og skaldyr. Derfor skal vi bestræbe os på at udvikle fiskeriet og blive bedre til at udnytte havets ressourcer, blandt andet ved at se på de områder af det grønlandske farvand, hvor der i dag kun fiskes lidt eller slet ikke. For eksempel i Sydøstgrønland.
Hvad angår fiskeriet i Nordgrønland – navnlig fiskeriet efter hellefisk – skal vi tilpasse forvaltningen, sådan at vi får mest ud af ressourcen der. Det kan eksempelvis ske ved at kigge på inddelingen i forvaltningsområder og mulighederne for at indhandle. Og så skal vi indstille fiskeriet på, at vores levende ressourcer opretholdes på et niveau, der er til vores alles bedste.
Mængderne af fisk og skaldyr er ikke ubegrænsede. Til gengæld er kvaliteten i top. Det skal vi værne om. Vore fisk og skaldyr skal fiskes og forvaltes med omtanke. Vi skal fokusere på det, vi er gode til og det, som er styrken ved vores produkter – kvaliteten.
Vores fiskere gør i dag et stort arbejde for at sikre, at fiskeprodukter af høj kvalitet finder vej frem til middagsborde i Europa, Asien og mange andre steder rundt om i verden. Det vil jeg gerne sige stort tak for. Vi skal værne om det gode omdømme, som grønlandske fiske- og skaldyrsprodukter har fået opbygget. Og vi skal udbygge det omdømme og konstant arbejde på at forbedre det. Arbejdet fortsætter.
Fiskeriet i Grønland lever af, at forbrugere rundt om i verden vil købe vores produkter. Derfor skal vi også hele tiden have for øje, hvad forbrugerne efterspørger. Det er ikke længere tilstrækkeligt, at vores fisk og rejer er af høj kvalitet, hvis forbrugerne efterspørger mere end det. Indenfor de seneste år er der sket meget indenfor de krav supermarkedskæder stiller til vores produkter på vegne af forbrugerne. I dag stiller forbrugere også krav om, at de levende ressourcer forvaltes på en ordentlig måde. Vilkårene og betingelserne for at drive fiskeri er ikke længere lokale – de er globale.
Vi er alle her fælles om interessen i fiskeriet. Derfor er vi også fælles om udfordringerne. Og derfor skal vi også være fælles om at tage fat på arbejdet med at videreudvikle og tilpasse fiskeriet, til de krav både vi selv og omverdenen møder det grønlandske fiskeri med. Også inden vi møder kravene. Det er et fælles ansvar.
Jeg ønsker, at fiskeriet fortsat skal være en drivkraft i Grønlands økonomi, ligesom fiskeriet fortsat skal være til gavn for hele Grønland. Derfor er fiskeriet også noget, vi skal være sammen om. Forvaltningen, fiskere og industrien. Vi skal arbejde sammen om at få mest muligt ud at fiskeriet fremover
Foran os ligger to dage, hvor vi fællesskab har mulighed for at tage fat på at diskutere nogle af de udfordringer, der ligger foran os. Det er min forhåbning, at vi sammen kan få en god start på det arbejde, som er nødvendigt for at ruste fiskeriet til fremtiden.
Fiskeriet er vi sammen om.

Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Finn Karlsen".

 

Se billedserie.