Nordisk Råds natur- og miljøpris 2014

Nominér din kandidat til Nordisk Råds natur- og miljøpris 2014.

 

Nordisk Råds natur- og miljøpris går i 2014 til en nordisk kommune/by/lokalsamfund, som enten har gjort en særlig samlet indsats for miljøet eller en særlig indsats på et enkelt miljøområde.

 

Fristen for indsendelse af forslag udløber den 23. april. Listen over de nominerede offentliggøres den 12. juni. Vinderen offentliggøres og prisen på 350.000 danske kroner overrækkes i Stockholm under Nordisk Råds session i slutningen af oktober.

 

Du kan indsende dit forslag her:

Nomineringsskema til Nordisk Råds natur- og miljøpris 2014:

http://www.norden.org/da/nordisk-raad/nordisk-raads-priser/nordisk-raads-natur-og-miljoepris/nomineringsformular