Restkvote af hvid- og narhval fra 2013 overføres til 2014

Jf. § 3, stk. 5 i Selvstyrets Bekendtgørelse nr. 7 af 29. marts 2011 om beskyttelse og fangst af hvid- og narhvaler, er det tilladt at overføre ikke opbrugte hvid- og narhvalkvoter til efterfølgende kvoteår indenfor en geografisk afgrænset bestand.
APNN har bedt kommunerne om at tjekke at alle fangst var i overensstemmelse med de respektive kommuners data. Vi har nu alle korrekte data. Fordelingen af restkvoterne er således for hvidhvaler:

Qaasuitsup Kommunia   45
Qeqqata Kommunia    2
Kommuneqarfik Sermersooq, Kommune Kujalleq  5

Den 31. januar 2014 blev der stoppet for al fangst i Diskobugtens forvaltningsområder og Uummannaq, da der blev rapporteret om 31 fangster af narhvaler som ikke var rapporteret. Efter møder mellem lokale fangerorganisationer, kommunen og jagtbetjente i Aasiaat, Qeqertarsuaq og Uummannaq har APNN de korrekte informationer om fangster af narhvaler fra de relevante forvaltningsområder. Departementet er nede på 12 fangster som vi ikke har modtaget et særmeldeskema fra. De 12 fangster bliver trukket fra den samlede restkvote på 15 narhvaler for Vestgrønland inden den overføres til kommunerne. Tilbage er der 3 narhvaler i restkvoten for Vestgrønland.

For at kunne til gode se ansøgningerne på ekstra kvote fra Qeqqata Kommunia og Qaasuitsup kommunia, bliver løsningen Qeqqata Kommunia får de 3 narhvaler. Da Qaasuitsup havde en overfangst på 12 hvaler får de indirekte 2 hvaler, da den oprindelige restkvote var på 10.

  Restkvote ’13  Justeret genfordeling 
Qaasuitsup Kommunia – Melville Bugten  9  9
     
Qaasuitsup Kommunia – Vestgrønland  10  0
Qeqqata Kommunia  4  3
Kommuneqarfik Sermersooq – Midt- og Sydgrønland  1  0
I alt  15  3
     
Kommuneqarfik Sermersooq Østgrønland  22  22

Grunden til Sermersoq Midt- og Sydgrønland får trukket 1 narhval fra den oprindelige restkvote, er, at de i 2013 kun havde fanget 1 narhval og i 2014 har de endnu ikke fanget narhvaler.

Den 4. september 2013 vedtog Naalakkersuisoq den ikke-akkumulerende beregningsmetode til overførelse af restkvote for hvid- og narhvaler. Dette indebærer at det kun er restkvoten ift. den oprindelige kvote for året før der overføres.

Der kan forekomme tekniske ordninger i løbet af året da alle fangstmeldinger ikke er modtaget og andre tiltag kan forekomme, som kan justeres ift. 2015-kvoten.