Stor fremgang for Maritime Uddannelser

Skipperskolen Nuuk Siden efteråret 2013 har de maritime grunduddannelser i Paamiut og maritime officeruddannelser i Nuuk oplevet stor fremgang i både uddannelsesaktiviteter og kursusaktiviteter. 20 studerende er nu aktive på de nystartede officeruddannelser og flere kommer til i april, frafaldet på grunduddannelsen er markant mindsket, og det maritime erhvervsliv får i langt højere grad mulighed for at gennemføre opkvalificering i samarbejde med Imarsiornermik Ilinniarfik.

Udviklingen glæder Nick Nielsen, Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, som udtaler:

“Der er bred politisk opbakning til, at vi skal styrke uddannelsen inden for det maritime erhverv. Og det er mange job i det maritime erhverv, som vil kunne besættes af lokal arbejdskraft. Det er derfor særdeles positivt, at vi nu kan se en stor fremgang for Imarsiornermik Ilinniarfik, og jeg vil gerne anerkende den store indsats som bestyrelse, ledelse og ansatte på Imarsiornermik Ilinniarfik har ydet i det forgangne år”.

Nick Nielsen præciserer samtidig, at han har en forventning om, at det lokale erhvervsliv fortsat vil bakke op om indsatsen, da et tæt samarbejde mellem alle aktører er forudsætning for fortsat fremgang.

“Arbejdsmarkedets parter inden for det maritime område er stærkt repræsenteret i Imarsiornermik Ilinniarfiks bestyrelse. Denne tætte kobling til erhvervslivet er en vigtig forudsætning for den store fremgang i antallet af studerende, uddannelser og kursusforløb. Jeg har som Naalakkersuisoq naturligvis også en forventning om, at det maritime erhvervsliv efterfølgende vil ansætte veluddannet og stabil grønlandsk arbejdskraft, så vi gennem uddannelse kan sænke arbejdsløsheden”.