Grønlandske fartøjer prioriteres til makrelfiskeriet

Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Finn Karlsens indstilling til Naalakkersuisut om, at ansøgere til makrelfiskeriet i Østgrønland med egne grønlandske fartøjer skal have førsteprioritet, og at grønlandske rederier med egne fartøjer får tildelt kvoter efter kapacitet, blev godkendt af Naalakkersuisut den 17. marts.

Finn Karlsen har lavet en prioritetsliste, for fordelingen af kvoten på 100.000 tons.
Første prioritet er for ansøgere med egne grønlandske fartøjer og /eller fartøjer som er indchartret uden besætning. Disse fartøjer får tildelt kvoter i henhold til kapacitet.

Anden prioritet er, at rederierne får mulighed for at indchartre et fartøj, for hvert eget fartøj de indsætter i fiskeriet. Dette fartøj får tildelt kvote efter kapacitet.

Tredje prioritet er ansøgere uden egne fartøjer:

Der skal være tale om et selskab, der er registreret, og som opfylder fiskerilovens bestemmelser om ejerskab. Selskabet skal ikke være en såkaldt ”stråmandsvirksomhed”.

Rederierne får mulighed for at indsætte et indchartret fartøj der får tildelt kvote efter kapacitet. Der skal fremsendes kopi af alle charteraftaler, ligesom der skal stilles en bankgaranti for betaling af afgiften.