Makrelbestanden skal undersøges grundigt

Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Finn Karlsen, har søgt om at få bevilget to millioner kroner til biologiske undersøgelser af makrel i Østgrønlandske farvande. Undersøgelsen skal dokumentere mængder og udbredelse af makrel i hele farvandet.

- Vi er spændte på resultatet, idet surveyet i år kommer til at undersøge langt større område af den grønlandske østkyst end tidligere undersøgelser, siger Finn Karlsen.

Grønland har siden 2011 udført et forsøgsfiskeri efter makrel. I 2013 blev der fisket 54.000 tons, og i år er kvoten sat til 100.000 tons.

- Da fiskeriet er ganske nyt for os, lægges der stor vægt på, at indsamle så godt et datagrundlag som muligt, understreger Finn Karlsen.

En lille del af området blev forrige år undersøgt. Undersøgelsen viste os, at der er betydelig udbredelse af makrel i vores område, siger Finn Karlsen.

I år vil vi indsamle datagrundlaget ad to veje, både igennem en forsøgskvote med specifikke betingelser fra Grønlands Naturinstitut, og deltage i det koordinerede økosystems-survey sammen med en række andre nordatlantiske lande.

- Vi er selvfølgelig meget opmærksomme på vores pligt til at samarbejde om delte fiskebestande, såsom makrel, siger Finn Karlsen, som samtidig understreger, at det er Grønlands opgave, at få udviklet et pelagisk fiskeri efter blandt andet makrel.