Partnerne prøver at inddæmme vores fiskeri

Finn K 1

Finn Karlsen om makrelaftalen: Partnerne prøver at inddæmme vores fiskeri

- Selvom det på sin vis er positivt, at kyststaterne efter flere års uenighed har underskrevet en aftale, er jeg dog fortørnet over, at man forsøger at inddæmme det grønlandske fiskeri, siger Finn Karlsen i en kommentar om makrelaftalen, som EU, Norge og Færøerne underskrev den 12. marts 2014.

Medlemmet af Naalakkersuisut understreger at kyststaterne prøver at hindre Grønlands muligheder for at fiske makrel ved at indarbejde en bestemmelse i makrelaftalen, hvor fartøjernes adgang til makrelfiskeri i Grønland begrænses.

- I praksis vil denne bestemmelse dog ikke påvirke det grønlandske makrelfiskeri, idet fartøjer fra disse lande indtil videre ikke har deltaget i makrelfiskeri i Grønland. Og jeg vil tage dette op med de involverede lande. Jeg har tillid til, at mine kolleger i Nord-Atlanten har forståelse for vores udgangspunkt, understreger Finn Karlsen.

Grønland har i en længere periode været i dialog med kyststaterne med hensyn til makrel, og efter det meget gode makrelfiskeri i 2013 har Grønland også deltaget som observatør ved makrelforhandlingerne.

- Vi er endnu ved at udvikle vores makrelfiskeri, og har ikke har et fuldt overblik over hvordan udbredelsen ser ud i grønlandsk farvand. Samtidig med at vi udvikler vores fiskeri, gennemføres der biologiske undersøgelser af Grønlands Naturinstitut. Vi skal således have indsamlet nok data før vi egentlig kan starte forhandlinger om den Grønlands andel af makrelkvoterne, siger Finn Karlsen.

Grønland er i gang med at udvikle et fiskeri efter makrel, hvilket er helt i tråd med både landets egen lovgivning og international lovgivning.

- Vi har i en længere årrække observeret, at der er sket ændringer i visse dele af vores økosystem. For eksempel er havtemperaturen i Østgrønland de seneste årtier steget. Dette har så medført, at nye arter gør sit indpas i grønlandsk farvand, og selvfølgelig er vi interesseret i at gøre brug af disse nye ressourcer, siger Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug.

Som en grundlæggende del af Grønlands forsøgsfiskeri bliver der udført biologiske undersøgelser af store dele af havområderne i Østgrønland i 2014.

- Formålet med forsøgsfiskeriet og de biologiske undersøgelser er at give os dokumenteret grundlag for fastsættelsen af makrelkvoten fremover, understreger Finn Karlsen.