Uddeling af kulturmidler og tips og lottomidler

Penge

I forbindelse med ansøgningsfristen den 15. februar til Selvstyrets Kulturmidler og Tips- og Lottomidler til almennyttige projekter, har Medlem af Naalakkersuisut for Kultur Nick Nielsen uddelt midler i forhold til Naalakkersuisut´s strategiplan for kulturområdet, som er fokuseret i 5 temaer: læring, nyskabelse, bæredygtighed, debatskabelse og fællesskab.

I alt fik 38 projekter støtte fra Tips og Lotto projektmidler. Heraf blev der uddelt 3.1 mio. kr. til ni af Nationalteatrets projekter i 2014. 15.april er den næste ansøgningsfrist.

Naalakkersuisoq Nick Nielsen udtaler i denne forbindelse:

”Det glæder mig, at Nationalteateret har benyttet muligheden for at søge projektmidler, og derfor kan opretholde produktionen. Jeg har i disse godkendelser især lagt vægt på, at Nationalteateret har planlagt en omfattende turnéaktivitet som en del af deres ansøgninger, således at Nationalteateret er til glæde for hele landet”.

Fra Selvstyrets Kulturmidler, som primært er rettet mod skabende og udøvende kunstnere, fik 23 projekter tilsammen 1.2 mio. kr.

Eksempler på projekter, der har fået støtte er:

  • ”Nunatsinni Nipilersortartut” har fået midler til kompetenceudvikling af medlemmerne. Denne støtte sikrer, at musikere i Grønland opnår en bedre forståelse for den nye digitale tekniks muligheder.
  • Kunstneren Isle Hessner har fået midler til skulpturen ”Hyldest til fangerkonerne”. Isle, som specielt arbejder i jern, er en dygtig nyskabende udøvende kunstner.
  • ”Utoqqaat Kattuffiat” har fået midler til et ældretræf. Dette for at støtte de ældres muligheder for at samles og deltage i den offentlige debat omkring deres vilkår.
  • Kulturhuset Taseralik har sammen med Qaanaaq planer om en kulturudveksling mellem de to byer, ligeledes som projektet ”Greenland Spirit” har fået midler til at få grønlandsk kultur til Japan.

Nick Nielsen udtaler i forbindelse med uddelingen:

”Jeg synes, at de uddelte midler viser den mangfoldighed vi har i vores kultur og bekræfter, at vi har mange dygtige ildsjæle, som både kan forankre og forandre vores kunst og kultur. Jeg glæder mig over det engagement der er lokalt inden for kunst og kultur, og er glad for at kunne være med til at støtte disse initiativer”.