Konference

Konference om udfordringer, behov og fremtidsmuligheder for udviklingshæmmede i Grønland 26. marts 2014, i Hotel Hans Egede, Nuuk.

Departementet for Familie og Justitsvæsen afholder i samarbejde med forældreforenin-gen INOOQAT en konference under overskriften ”Udfordringer, behov og fremtidsmulig-heder for udviklingshæmmede i Grønland”. Konferencen vil sætte fokus på børn og unge udviklingshæmmede samt familier med udviklingshæmmede børn og unge.

Konferencen er en udløber af det samarbejde, som departementet har haft med Lands-foreningen LEV og forældreforeningen INOOQAT, siden 2013.

På konferencen vil der være spændende oplæg omkring det arbejde, der foregår på handicapområdet, og INOOQAT vil præsentere deres helt nye undersøgelse ”Hvorledes oplever man som forældre til børn, unge og voksne til udviklingshæmmede i Grønland hverdagen”. Til sidst på konferencen vil deltagerne prioritere de seks vigtigste udfordringer for udviklingshæmmede i Grønland i dag.

Konferencen vil have deltagelse af både politikere, ansatte fra handicapområdet og frivillige fra INOOQAT.

Program

Udfordringer, behov og fremtidsmuligheder for udviklingshæmmede i Grønland