Forhøjelse af hellefiskekvote

Forhøjelse af hellefiskekvote i forvaltningsområdet Upernavik

Naalakkersuisut har i dag godkendt medlemmet af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst, Finn Karlsen, indstilling om at kvoten på hellefisk til joller i forvaltningsområdet Upernavik forhøjes med 500 tons. Af forhøjelsen overføres 200 tons til månedskvoten for marts 2014.

Endvidere godkendte Naalakkersuisut en indstilling om at Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug bemyndiges til at administrere de resterende 300 tons af kvoteforhøjelsen.

Baggrunden er at kvoten, 300 tons, kan benyttes såfremt fastsatte månedskvoter fra og med april for resten af året bliver opfisket.

- Det er Naalakkersuisuts ønske, at kvoter udnyttes samfundsøkonomisk optimalt. Derfor overførte Naalakkersuisut 500 tons hellefisk, fra den uopfiskede kvote i 2013, således at der kan holdes en kontinuitet i fiskeriet i lokalsamfundet, siger Finn Karlsen.

I 2013 var der en restmængde på 1.911 tons hellefisk af den samlede kvote på 7.950 tons i forvaltningsområdet Upernavik.