Fokus på renovering, sanering og nybyggeri

Mandag den 31. marts 2014 afholdt Borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq Asii Chemnitz Narup og Naalakkersuisoq for Boliger Siverth K. Heilmann et møde omkring boligsituationen i kommunen.

Mødet mundede ud i en politisk enighed om, at Selvstyret fremmer renovering af klimaskærmen af 1980’er boligbyggeriet i Nuuk by og tillige påbegynder opførelse af alsidige boliger i Qinngorput. Yderligere var der politisk enighed om, at Selvstyret igangsætter planlægning af sanering af de gamle hvide altangangsblokke i Paamiut således nedrivningen af den kan påbegyndes. Endeligt var der enighed om, at Selvstyret gennemfører pilotprojektet omkring istandsættelse og renovering af rækkehuse i Tasiilaq.

- Det er mig en glæde, at mødes med Borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq Asii Chemnitz Narup, udtaler Naalakkersuisoq for Boliger Siverth K. Heilmann. Fremadrettet skal vi yderligere styrke det gode samarbejde og dialog ved nye møder. Der er enighed om, at vi skal være vedholdende og have fokus på bedre, billigere og mere effektivt byggeri i vores land.

- Det er glædeligt at vi kan samarbejde mod en fælles indsats for boliger og boligbyggeri i Kommuneqarfik Sermersooq, udtaler Borgmester Asii Chemnitz Narup. Vi ser positivt på den nuværende dialog og samarbejde og er glade for at Kommuneqarfik Sermersooq vil blive tilgodeset iht. renoveringsbehovet. Vi er alle enige om at byggeriet af bedre og billigere boliger fremmes i vores land, inklusiv Kommuneqarfik Sermersooq.

- Naalakkersuisoq for Boliger Siverth K. Heilmann udtaler endvidere, at det er vigtigt, at der er flexibilitet inden for rammerne af de i finansloven vedtagne planer. Det er vigtigt, at vi sammen med kommunerne kan få bygget de boliger, der er behov for. Jeg er derfor tilfreds med at Kommuneqarfik Sermersooq tager positivt imod mit tilbud om at arbejde for at fremme vedtagelsen af nybyggeri af 96 ”alsidige boliger” i Qinngorput i Nuuk. Det er målet, at det igangsættes i to faser, nemlig opstart af 48 boliger i år og opstart af 48 boliger næste år.

- Borgmester Asii Chemnitz Narup bekræftede, at Kommuneqarfik Sermersooq vil udarbejde et kommuneplantillæg således at byggeriet af de 96 boliger i Qinngorput kan igangsættes allerede i 2014. Vi er meget glade for flere boliger og at det medfører øget aktivitet i byggebranchen udtaler borgmesteren.

De alsidige boliger er punkthuse med 12 lejligheder fordelt på 3-stk. 2-rums lejligheder på godt 50 m², 6 stk. 3-rums lejligheder på godt 61 m² og 3 stk. 4-rums lejligheder på godt 77 m². Efter planen skal der også opføres alsidige boliger i Qaqortoq, Sisimiut og Ilulissat. Herudover arbejdes på saneringsplaner for Selvstyrets etageejendomme i såvel Qaqortoq, Narsaq, Maniitsoq som Sisimiut.

- Det er vigtigt for vort land, at vi i fællesskab samarbejder omkring de vigtige anlægsopgaver over hele landet, udtaler Naalakkersuisoq for Boliger Siverth K. Heilmann.