Borgermødet i Qasigiannguit

Finn i Qasigiannguit

Stor tilslutning til borgermødet i Qasigiannguit

Medlemmet af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Finn Karlsen, er godt tilfreds med, at mange borgere i Qasigiannguit mødte op til borgermødet i går aftes på Villads Villadsens efterskole.

Tre medlemmer af Naalakkersuisut havde inviteret borgerne til mødet. De to andre er medlemmet af Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling Nick Nielsen og medlemmet for Erhverv og Råstoffer, Jens-Erik Kirkegaard.

- Der mødte omkring 100 borgere op for at høre vores politik, og det er jeg godt tilfreds med, siger Finn Karlsen, og fortæller, at der ikke var mange, som stillede spørgsmål omkring fiskeriet.
Umiddelbart efter borgermødet holdt han møde med ni KNAPK´s lokalafdelingsmedlemmer.

- Medlemmerne vil gerne have undersøgt, om det er muligt at gå på moskusoksejagt ved Naternaq, syd for Qasigiannguit, om vinteren. Jeg vil undersøge det, når jeg kommer til Nuuk, siger Finn Karlsen.

Medlemmet af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug fortalte de fremmødte, at departementet er i gang med at undersøge om, hvordan unge mennesker, som i dag ikke har en fiskerilicens, i fremtiden kan få udstedt fiskerilicens til hellefiskeri.

Finn Karlsen besøgte i dag Royal Greenlands fabrik i Ilulissat og Halibut Greenland.

Borgermødet i Ilulissat afholdes i Sermermiut i aften klokken 19.30