Tale ved Arctic Summit 2014

Aleqa Arctic Summit

Formanden for Naalakkersuisut Aleqa Hammond en af hovedtalerne ved Arctic Summit 2014 konferencen i London

Formanden for Naalakkersuisut deltog som én af hovedtalerne på The Economist’s 1-dags konference Arctic Summit 2014 i London.

I talen fokuserede Formanden for Naalakkersuit på Grønlands tilgang til at håndtere udfordringer indenfor klimaforandringer og økonomisk udvikling set i forhold til Grønlands råstofplaner.

Formanden for Naalakkersuisut lagde især vægt på vigtigheden af at tiltrække europæiske investeringer til den grønlandske råstofsektor, og på den vigtighed som Naalakkersuisut lægger på at alle investeringer i Grønland skal respektere miljøet og de levende ressourcer i Grønland.

I talen lagdes også vægt på behovet for et styrket internationalt samarbejde, til at forebygge ulykker og beskytte især havmiljøet når olie- og mineralindustrien i Grønland kommer i gang.

Endeligt, konkluderedes det i talen, at andre lande – heriblandt de nye observatører i Arktisk Råd – kan have et vigtigt bidrag til en positiv arktisk udvikling, men at det altid bør være de arktiske folk, som definerer dagsordenen for en bæredygtig arktisk udvikling.

Talen kan læses her

Der var stor medieinteresse for Grønland under konferencen og Formanden for Naalakkersuisut oplevede stor interesse fra den internationale presse. Der blev således gennemført interviews til flere medier, herunder BBCs HardTalk og Financial Times.

The Economist er et højprofileret internationalt magasin, og Arctic Summit 2014 forsøger at samle repræsentanter for aktører i Arktis og har deltagelse af Europæiske forskere, miljø-NGOere, olie- og gas og mineindustrien, samt investeringsforeninger og banker.

Konferencen, dens indhold og deltagere kan findes her: http://www.economistinsights.com/sustainability-resources/event/arctic-summit-2014

De øvrige talere inkluderede Islands Udenrigsminister, Kongeriget Danmarks Arktiske Ambassadør, Hans Kristian Olsen fra Nunaoil A/S og London Minings Graeme Hossie samt andre ledere fra erhvervsliv, shipping og NGOer.

Under besøget i London, mødtes formanden for Naalakkersuisut endvidere med repræsentanten for British Virgin Islands – som lige nu har formandskabet i OLT-samarbejdet i EU. Her fik de lejlighed til at diskutere prioriteterne for formandskabet, og Grønlands ønsker til den kommende periode i OLT-samarbejdet.