Svar til Asii Chemnitz Narup

Siverth: Asii - Har du glemt, at jeg blev Medlem af Naalakkersuisut den 5. november 2013?

På baggrund af pressemeddelelse fra borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq Asii Chemnitz Narup udtaler Naalakkersuisoq for Boliger Siverth K. Heilmann

- Jeg kan med glæde konstatere, at Selvstyret i perioden 2009 og frem til nu har medvirket til opførelse af 768 boliger i Nuuk og der pågår opførelse af yderligere 81 boliger i Nuuk, i alt 849 boliger alle uden kommunal medfinansiering. I samme periode har Selvstyret igangsat byggeri af 12 boliger i Qaqortoq, 36 boliger i Sisimiut og 24 boliger i Ilulissat. På denne baggrund kan jeg helt klart afvise at Naalakkersuisut har glemt Nuuk og desuden er mit departement i gang med at indhente og indsamle anlægsønsker for 2015 og fremefter fra kommunerne.

Anlægsbevillingerne til boligområdet skal fra 2015 først og fremmest prioriteres til Selvstyrets boliger i form af byfornyelse, erstatningsbyggeri, sanering af nedslidte ejendomme samt renovering af de bedre boliger.

Arbejdet skal gennemføres i flest mulige byer.

Dette betyder samtidig, at der ikke vil være mulighed for, at Landskassen i samme periode kan yde kommunerne tilskud til opførelse af kommunale udlejningsboliger.

Selvstyret arbejder for en række målsætninger på boligområdet, herunder at der arbejdes på at opnå bred politisk enighed om centrale anlægsinvesteringer og en plan for boligområdet, der rækker ud over valgperioden. Dette kræver stor tilslutning fra partierne i Inatsisartut og vil kunne give en stabil og solid udvikling af området.

- Jeg har igangsat planlægningen af lejeboliger kaldet alsidige boliger, som imødekommer de lavtlønnedes muligheder for betaling af leje. Det vil sige, at der i højere grad skal bygges små boliger, eksempelvis en 2 rums bolig på 35 m2, en 3 rums bolig på 50 m2 og en 4 rums bolig på 65 m2. Det vil være mere overkommeligt for både studerende, unge familier og pensionister med lave indkomster, at bo i en lille bolig frem for en stor bolig, slutter Naalakkersuisut for Boliger Siverth K. Heilmann.

Offentligt boligbyggeri skal understøtte dynamik og mobilitet hos arbejdskraften og samtidig medvirke til at alle har en anstændig bolig – uanset, hvor man bor.

Selvom det er vanskelligt at forudse, hvor erhvervsmulighederne og efterspørgslen efter boliger vil være på længere sigt, er det nødvendige input i forhold til beslutningen om, hvor der skal bygges boliger.

- Jeg har hørt Borgmester Asii Chemnitz Narups opfordring om dialog og drøfte hvordan der skal ske prioriteringer mellem renovering og nybyggeri. Jeg har derfor bedt om et møde, som jeg ser frem til, slutter Medlem af Naalakkersuisut Siverth K. Heilmann af.