Vigtig rapport om arktisk biodiversitet

Rapporten om arktisk biodiversitet er yderst vigtig for Grønland

Naalakkersuisut mener fortsat, at rapporten om arktisk biodiversitet, Arctic Biodiversity Assessment-rapporten skal være et vigtigt bidrag til naturforvaltningen i Grønland.

Rapportens hovedkonklusion er, at klimaforandringerne er den største trussel mod naturen i Arktis. Disse forandringer vil have en lang række afledte effekter, som f.eks. forsuring af havene. Et andet vigtigt element i rapporten er, at nogle arter i Arktis lider eller har lidt under overudnyttelse, men at der generelt, også i Grønland, sker væsentlige forbedringer i forvaltningen af de enkelte arter.

Med sine 46 videnskabelige anbefalinger til sikring af biologisk mangfoldighed i Arktis er rapporten et yderst relevant og konstruktivt bidrag til naturforvaltningen i hele Arktis, også i Grønland. I rapporten er både forskning og brugerviden også inddraget i vidt omfang, hvor udviklingen i Grønland med at udnytte brugerviden i det videnskabelige arbejde særligt fremhæves som succeshistorier.

”Det er ærgerligt, at debatten om Arctic Biodiversity Assessment-rapporten så at sige er kørt af sporet herhjemme, før vi for alvor fik et ordentligt billede af dens indhold og mange anbefalinger.
Rapporten handler om meget mere end nutidens forvaltning og fortidens synder vedr. lomvier, hvalrosser og spættede sæler. Den er et kæmpe stykke arbejde om hele vores natur og alle de arter af dyr, fugle og fisk, vi har i vores omgivelser.
Hvis vi tager ABA-rapporten alvorligt, kan vi få masser af glæde af den i fremtiden, både befolkningen, politikerne og forvaltningen. Sådan har jeg i hvert fald tænkt mig at bruge den: Som et seriøst bidrag til forståelse og forvaltning af vores natur og vores ressourcer.”

Ved et pressemøde i dag fortalte Kim Kielsen, at Naalakkersuisut agter at nedsætte en arbejdsgruppe, der får til opgave at udarbejde en plan for, hvordan rapportens anbefalinger kan følges op i Grønland.

”Naalakkersuisut ser ingen modsætning mellem naturbeskyttelse og udnyttelse af vores ressourcer. Vores opgave er at sikre, at udnyttelsen af både levende og ikke-levende ressourcer sker på en skånsom måde over for både naturen og miljøet – hvor bæredygtighed og god miljøadfærd er nøgleordene. Vi ønsker i Grønland at fastholde vores jagttraditioner og erhvervsmuligheder, og samtidig finde nye indtægtskilder. Med rapportens anbefalinger har vi et gedigent bidrag til at se, hvor og hvordan vi skal sætte ind”

understreger Kim Kielsen.

Naalakkersuisoq for Miljø og Natur Kim Kielsen fremlagde rapportens hovedbudskaber på dagens pressemøde, hvor fokus hovedsageligt var rettet mod rapportens anbefalinger. Senere på foråret, når rapportens sammenhængende resumé og anbefalinger er oversat til grønlandsk, agter Kim Kielsen at indkalde de politiske beslutningstagere til et seminar om rapporten og dens anbefalinger. Derudover er der planer om et offentligt møde om samme emne.

Rapporten Arctic Biodiversity Assessment er blevet til i Arktisk Råds regi og er udarbej-det af CAFF (Conservation of Arctic Flora og Fauna). Den blev udarbejdet med bidrag fra 253 forskere fra 15 forskellige lande i løbet af de sidste 7 år og har i alt kostet over 20 millioner kroner. En lang række forskere fra blandt andet Grønlands Naturinstitut og Århus Universitet har bidraget med både forskningsresultater og arbejde.
Rapporten kan hentes på engelsk på CAFF’s hjemmeside, www.caff.is eller http://www.arcticbiodiversity.is/