Vellykket konference

Vellykket konference om udfordringer og fremtidsmuligheder for udviklingshæmmede børn og unge

Onsdag d. 26. marts 2014 afholdt Departement for Familie og Justitsvæsen i samarbejde med forældreforeningen Inooqat en velbesøgt konference, der satte fokus på de udfordringer, behov og muligheder, der er for udviklingshæmmede børn og unge.

Behovet for aflastning til familier med udviklingshæmmede børn og en opkvalificering af sagsbehandlingsområdet stod tydeligt efter indlæg fra forældreforeningen Inooqat, Naalakkersuisoq og ikke mindst flere forældre til udviklingshæmmede børn.

”Det var meget givende for mig at høre de udfordringer, som disse forældre oplever i deres dagligdag. Det er et vigtigt emne, som jeg er glad for, at vi sammen har fået sat på dagsordenen, og jeg ser frem til vores videre samarbejde med Inooqat om at gøre det bedre for udviklingshæmmede børn og unge,” fortæller Naalakkersuisoq for Familie og Justitsvæsen Martha Lund Olsen, som også åbnede konferencen.

I slutningen af konferencen fremlagde deltagerne deres bud på de vigtigste udfordringer på området. Blandt andet var der stor efterspørgsel fra både politikere, kommunerne og forældre om at sætte ind i forhold til aflastning, opkvalificering af sagsbehandling på handicapområdet, forældrekurser og bedre handleplaner for unge, så der er en plan for dem efter folkeskolen og ind i voksenlivet vedrørende fritidstilbud, skoletilbud og eventuelle arbejdsmuligheder. Der var også et stort ønske om at arbejde for at gøre handicapområdet mindre tabubelagt.

Konferencen var en udløber af det samarbejde, som Departement for Familie og Justitsvæsen og forældreforeningen Inooqat etablerede i 2013.