Tax Information Exchange Agreement (TIEA) med Schweiz

På vegne af Schweiz og Grønland underskrev ambassadør i København, Denis Feldmeyer, og repræsentationschef Tove Søvndahl Gant, den 7. marts 2014 en aftale om udveksling af skatteoplysninger.

Aftalen åbner mulighed for udveksling af skatteoplysninger mellem Grønland og Schweiz. Aftalen træder i kraft efter gensidig notificering om gennemførelse af påkrævede procedurer for aftalens ikrafttrædelse.

Grønland indgår løbende nye skatteindformationsudvekslingsaftaler med en række lande og jurisdiktioner.

Nærmere oplysning kan fås ved henvendelse til: Morten Selvejer, Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender.