Udnyttelsestilladelse til True North Gem

Udnyttelsestilladelse til True North Gem

Naalakkersuisut godkender udnyttelsestilladelse til True North Gem

Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer Jens-Erik Kirkegaard har i dag underskrevet en udnyttelsestilladelse til rubin projektet ved Fiskenæsset i Sydvestgrønland. Naalakkersuisut har som forudsætning herfor godkendt selskabets VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet) og VSB (Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed).

”Endnu et vigtigt skridt er taget for at udvikle mineralsektoren i Grønland”, udtaler en tilfreds Jens-Erik Kirkegaard, og fortsætter ”Det er den anden udnyttelsestilladelse jeg underskriver i løbet af få måneder. Det viser omverdenen, at Grønland kan og vil være et seriøst, effektivt og attraktivt mineland”.

Næste skridt er at forhandle en IBA-aftale på plads, som skal fastlægge en række mål for anvendelse af grønlandske virksomheder, grønlandsk arbejdskraft, uddannelse m.m. Selvstyret og Kommuneqarfik Sermersooq har som forberedelse til IBA aftalen blandt andre holdt møder med beboerne i Fiskenæsset for at sikre projektets lokale forankring.

I anlægsfasen vil arbejdskraftbehovet være på 40 til 50 personer. Dette tal vil vokse til ca. 80 medarbejdere i driftsfasen. Det forventes, at mindst 75 % af arbejdsstyrken vil blive rekrutteret i Grønland.

Udover de ansatte ved minen forventes projektet at give øget beskæftigelse i en række virksomheder, som kan levere vare- og tjenesteydelser til True North Gem.

De økonomiske vilkår for minevirksomheden er opkrævning af den til enhver tid gældende selskabs- og udbytteskat. Derudover skal selskabet betale en omsætningsroyalty på 5,5 %, men hvor selskabsskat/udbytteskat fratrækkes i beregnet royalty.

Royaltyen bliver således en minimumsbetaling, som reduceres eller helt bortfalder, hvis selskabet betaler selskabsskat/udbytteskat i Grønland. Desuden skal selskabet betale en overskudsroyalty, som skal betales hvis selskabet opnår store overskud.

Når IBA aftalen er indgået, vil der blive udstedt bygge- og driftstilladelser inklusiv detaljerede miljøgodkendelser.

For yderligere oplysninger henvises til Ministersekretær: Kirsten Enequist, mobil 58 37 54

TNG Canada