Stop for kystnært fiskeri efter hellefisk

Stop for kystnært fiskeri efter hellefisk med jolle i forvaltningsområde Upernavik

Det skal hermed meddeles, at det kystnære fiskeri efter hellefisk med jolle i Upernavik forvaltningsområde stopper onsdag den 19. marts 2014, da jollekvoten i Upernavik er ved at være opfisket.

Den 19. marts 2014 bliver således også den sidste indhandlingsdato for joller.

Fiskeriet genåbnes den 1. april 2014 med en månedskvote på 450 tons.Yderligere informationer kan fås ved henvendelse hos:
Souschef
Niels J. Laursen
Grønlands Fiskerilicenskontrol
Tlf. nr. +299 34 50 00
E-mail:
nijl@nanoq.gl