Besøg på University of Alaska

Nick og Brian Rogers

Besøg på University of Alaska i Fairbanks åbner nye muligheder

Der har ikke kun været sport på programmet under Naalakkersuisoq Nick Nielsens rejse til Fairbanks i Alaska.

Onsdag formiddag holdt Nick Nielsen møde med Rektor Brian Rogers, University of Alaska, Fairbanks (UAF), omkring fremtidige samarbejdsmuligheder.

- Vi har tidligere haft en samarbejdsaftale med netop UAF omkring uddannelsesophold ved universitetet for vore studerende. Mit primære formål med besøget på UAF var at undersøge, om universitetet ville være interesseret i en fornyelse af denne aftale,

udtaler Naalakkersuisoq, som fortsætter:

- Klimaet her i Fairbanks minder meget om det, vi kender hjemme, særligt i Nordgrønland, og jeg mærker også, at vi kulturelt har mange ting til fælles.
Mødet var meget positivt, og vi har aftalt at arbejde på et fremtidigt samarbejde i to spor:

- Det ene spor er en aftale mellem UAF og Ilisimatusarfik, som vil omhandle muligheder for, at studerende ved de to universiteter kan vælge at læse et eller flere semestre ved det andet universitet i løbet af deres studietid. Aftalen mellem universiteterne vil også kunne omfatte lærerudvekslinger – særligt interessant i den forbindelse kunne være un-dervisere fra UAF, som er specialiserede i at undervise i engelsk som fremmedsprog.

- Det andet spor er en aftale mellem UAF og Selvstyret, som vil medføre, at et begrænset antal grønlandske studerende vil kunne tage et helt uddannelsesforløb ved UAF. Derudover vil denne aftale kunne indeholde videndeling omkring sprog, hvor vi fra grøn-landsk side, har meget at byde ind med, da vort sprog står meget stærkt i forhold til de oprindelige sprog i Alaska. I den forbindelse vil Sprogsekretariatet kunne spille en bety-delig rolle.

- UAF har gode programmer og er meget opmærksomme på de behov studerende fra mindre by-samfund har, så jeg er sikker på, at vore studerende vil være i gode hænder, selvom de er langt hjemmefra under et studie i Alaska.

Slutter Naalakkersuisoq Nick Nielsen, som forventer, at de nødvendige aftaler kan være på plads i løbet af efteråret 2014.