NAMMCO årsmøde 2014

Den Nordatlantiske Havpattedyrs Kommission afholdte sit 22. årsmøde 25.-27. februar 2014 i Oslo, Norge. Medlemslandene i NAMMCO, Færøerne, Grønland, Island og Norge bekræftede atter deres engagement i at sikre en bæredygtig udnyttelse af havpattedyr gennem aktivt regionalt samarbejde og videnskabeligt baserede forvaltningsmæssige beslutninger.

Regeringerne i Canada, Danmark, Japan og Den Russiske Føderation er repræsenteret ved observatører i NAMMCO-møderne.

1. T-NASS 2015
Planlægningen af en ny omfattende Trans-Nordatlantiske undersøgelse for hvaler og delfiner i 2015 er fortsat i gang hos NAMMCO’s Videnskabelige Komité (VK), der indebærer samarbejde med lande uden for NAMMCO, herunder Canada, Den Russiske Føderation, USA og EU-landene. Periodiske tællinger danner hjørnestenen i vurderingen af bestandene, distributionen, bæredygtighed og forvaltning.

2. Ny rådgivning om hvalroskvoter for Grønland
NAMMCO’s Råd har godkendt den seneste anbefaling fra VK om hvalros. VK har på baggrund af de seneste tre tællinger og modellering af data fra satellitmærkede dyr vurderet bestandsestimater af alle 3 bestande af hvalros, der fanges på i Grønland. To af bestandene er vokset, og VK kan nu give en højere biologisk anbefaling begrundet i, at overholdelse af tidligere års kvoterådgivning har ført til bæredygtig fangst.

Fangsterne for Baffin Bugt / Nordvandbestanden var op til kvoteindførelsen i 2007 ca. 100 dyr, som reduceredes til omkring 60 dyr jf. biologisk rådgivning. Dette medførte, at bestanden er vokset, resulterende i en højere biologisk anbefaling for Nordvandbestanden, som er på 93 hvalrosser pr. år.

Det samme gør sig gældende for bestanden i Vestgrønland, hvor anbefalingen ligeledes er højere end den foregående biologiske anbefaling, som er på 100 hvalrosser pr. år. For Østgrønland gentog man anbefalingen på samme niveau som sidste anbefaling på 20 hvalrosser pr. år, idet der ikke er ny information om denne bestand.

VK har konkluderet, at der ikke er biologiske argumenter imod carry-over dvs. ikke opfangede restkvoter kan overføres til næste kvoteår. Det er den ikke-akkumulerende metode, der skal bruges.

VK gentager, at alle fangede og tabte dyr er omfattet af kvoteanbefalingen, og anbefaler atter kraftigt, at der indsamles data om anskudte og mistede dyr fra alle områder og alle typer af fangst.

3. Manual om fangst på havpattedyr
I 2010 gav Rådet grønt lys for udarbejdelse af en manual om fangst, som nu er færdig og godkendt i NAMMCO. Manualen er den første omfattende instruktionsmanual for fangere, der detaljeret informerer om våben og ballistik med fokus på sikkerhed om fangst af store hvaler og grindehvaler. Manualerne vil være tilgængelige på grønlandsk og andre relevante sprog.

4. Konference om fødevareforsyning og havpattedyr i 2015
NAMMCO Rådet har godkendt budget for afholdelse af konference om fødevareforsyningssikkerhed og havpattedyr i 2015. Havpattedyr er en underudnyttet fødevareressource, der uden tvivl er en af de mest miljøvenlige på planeten. En planlægningsgruppe er nu blevet nedsat for at forberede begivenheden i 2015.

5. EU-handel forbud mod sælprodukter - WTO-sag
NAMMCO gentager, at EU sælskindsforbuddet ignorerer og underminerer internationalt anerkendte principper om bevarelse og forvaltning af marine ressourcer i Nordatlanten. De har alvorlige og negative konsekvens for økonomien i mange lokalsamfund, der er afhængige af sælbestande i Nordatlanten, herunder Inuitsamfundene. Dette spørgsmål omfatter vigtige principper, såsom retten til bæredygtigt høst af levende marine ressourcer og til at sælge produkter fra fangst og jagt.

Et WTO-panel konkluderede, at EU’s sælforbud overtræder WTO-reglerne om ikke-diskrimination. Imidlertid har panelet ikke konkluderet, at forordningen er mere handels-begrænsende end nødvendigt. Norge, Canada og EU har appelleret WTO-panelets konklusioner. Island har lavet et indlæg som en tredje part. Afgørelse forventes i april / maj 2014.

6. Grønlands anmodning om biologisk vurdering af bæredygtige kvoter for store hvaler
Grønland har anmodet VK om at give oplysninger om bæredygtigt udbytte på baggrund af nye bestandsberegninger for alle større bardehvaler i Vestgrønland.

7. Næste NAMMCO årsmøde
Næste årsmøde vil ske i 2015 i Island.

Nærmere information fås ved henvendelse til:

Amalie Jessen Toqq/direkte + 299 345304 / + 299 55 33 42

amalie@nanoq.gl

Baggrundsinfo på engelsk