Mere styr på affaldet

Affald i gaderne, dumpe der forurener vores havmiljø, alt for mange forbrændingsanlæg der ikke fungerer – udfordringerne på miljøområdet er mange og store.

Kim Kielsen og Kommune Kujalleq’s Borgmester Jørgen Wæver Johansen underskrev i dag en politisk hensigtserklæring, som skal bane vejen for en mere forsvarlig affaldshåndtering i kommunerne. Hensigtserklæringen skal resultere i oprydning af dumpe og etablering af forsvarlige forbrændingsløsninger i Kommune Kujalleq, hvorefter erfaringerne fra samarbejdet skal danne grundlag for en mere tidssvarende og forsvarlig affaldshåndtering i hele landet.
”Affaldshåndteringen er et kommunalt ansvarsområde, men kommunerne skal ikke stå alene med den store opgave, og jeg kan ikke acceptere, at der med fare for sundhed og helbred, foretages åben afbrænding ganske tæt på befolkningen. Vi har i mine øjne en unik natur, og den skal vi værne om. Af hensyn til vores sundhed og natur haster det altså med at skabe mærkbare miljøforbedringer”

udtaler Naalakkersuisoq for Miljø og Natur Kim Kielsen. Aftalen fokuserer på konkrete og praktiske initiativer til at forbedre affaldshåndteringen i by og bygd.

Siden Kim Kielsen overtog posten som Naalakkersuisoq for Miljø og Natur i november 2013 er der arbejdet intenst med igangsættelse af konkrete projekter inden for affaldshåndtering. Dette arbejde er bl.a. sket i tæt og konstruktiv dialog med KANOKUKA.

Inatsisartut har besluttet at arbejde for oprettelsen af en Miljøfond. Miljøfonden forventes at træde i kraft fra 2015. Indtægterne til fonden skal komme fra miljøafgifter. I første omgang anvendes de afgifter, der allerede er lagt på produkter til energifremstilling. På sigt forventes indførelse af yderligere miljøafgifter også på andre miljøbelastende produkter. Miljøfonden er dermed med til at sikre at miljøafgifter også bliver anvendt til miljøforbedrende tiltag.

”Selv den længste rejse begynder med et enkelt skridt, og det kræver arbejde – hårdt arbejde. Forurening af naturen og miljøet skal ikke forbigås, ansvaret ligger hos os alle og behovet for en ekstra indsats er stor. Miljøfondens midler alene er ikke nok. Kommunerne er forsat hovedansvarlige for affaldshåndteringen og finansieringen heraf, men vi skal i fællesskab bane vejen for mærkbare miljøforbedringer”

understreger Naalakkersuisoq for Miljø og Natur Kim Kielsen.