Overstået forhandlinger med IMAK

IMAK og Grønlands Selvstyre har d.d. indgået aftale om fornyelse af overenskomster og aftaler for den kommende 4- årige periode.

Forhandlingerne er gennemført i en konstruktiv og respektfuld dialog Parterne er begge meget tilfredse med, at kunne skrive resultatpapiret under, før de nugældende aftaler og overenskomster udløber pr 31. marts 2014.

Aftalerne og overenskomsterne er forhandlet inden for en nettoramme på 3,50 %, hvortil der er tilført midler. Så man blandt andet har kunnet løfte skoleledernes løn, for at kunne tiltrække kvalificerede ledere og ad den vej højne kvaliteten i folkeskolen. Bruttorammen er på 4,63 %
Resultatet skal nu endelig godkendes af arbejdsgiverne, ligesom det skal til urafstemning blandt IMAKs medlemmer.


Nuuk den 20. marts 2014

André Guttesen                                    Sivso Dorph
Forhandlingsleder                                 Formand for IMAK