Hundene skal behandles ordenligt

Slædehundevæddeløb

Embedsdyrlæge til Avannaata Qimussersua: Hundene skal behandles ordenligt

- Jeg har desværre set en del løse hunde ved målstregen, som gnaver i isen få at få resterne af blodet fra foderet, da de er så sultne. Nogle af dem er så desperate, at de endda kommer tæt på fremmede mennesker, selv om de tydeligvis er bange for at få en smule mad. Det er ikke i orden at behandle sine hunde sådan. Det siger Sanne Eline Wennerberg, embedsdyrlæge, Ilulissat, om hunde, der har deltaget i et slædehundevæddeløb, som prøver, at få foder umiddelbart efter et væddeløb.

På lørdag, den 29. marts, afvikles det prestigefyldte hundeslædeløb, Avannaata Qimussersua, i Ilulissat, hvor de bedste hundeslædekuske i Grønland deltager.

Embedsdyrlægen mener, at det er en dårlig reklame for slædehundekørsel som sportsgren og for Grønland. - Der går jo rygter om, at hunde blev banket ihjel på hundepladsen, fordi de ikke vil lytte til kusken. Og hunde, som bliver slæbt efter slæden, under væddeløbet.

- Det er grotesk og uansvarligt, at behandle sine hunde sådan, understreger Sanne Eline Wennerberg.
Efter grønlandsk lovgivning er det ulovligt, at skære hundenes skagler over i et væddeløb, og efterlade hundene til sig selv.

Reglerne bør ændres

Embedsdyrlægen, som har overværet hundeslædevæddeløbene flere gange, mener at reglerne for væddeløbene bør ændres.

- Da alle andre sportsgrene har regler for, hvordan man skal opføre sig, bør der også være regler for deltagerne i et slædehundevæddeløb. Hvis en deltager ikke følger reglerne, må vedkommende få et rødt kort, som betyder, at han ikke længere skal deltage i væddeløbet, siger Sanne Eline Wennerberg.

- Endvidere skal der være krav om, hvor mange hunde, der skal være med, når målstregen krydses. Hundeslædevæddeløbet drejer sig jo om det gode samarbejde mellem kusk og hunde. Det er en uanstændig sportsånd, når hunde efterlades under et væddeløb, understreger Sanne Eline Wennerberg.

Embedsdyrlægen, som i begyndelsen af året har overværet Norges mesterskab i hundeslædevæddeløb, mener, at der skal være mere fokus på, hvordan man motiverer sine hunde til at løbe og trække.

- Det er helt almindeligt i Grønland, at bruge udlægning af mad for at få hundene til at løbe hurtigt. Ligeledes ser man, hvordan hundene ved målstegen grådigt kaster sig over maden. Den grådighed, der udvises er nogle gange begrundet i sult – og det er bare uacceptabelt, at tvinge sine hunde til at løbe uden den nødvendige energi i kroppen, siger Sanne Eline Wennerberg.

Slædehundevæddeløb i Norge

Deltagerne i det norske slædehundevæddeløb er professionelle kuske. De fleste lever og ånder for at køre hundeslæde. Træningen til væddeløbet foregår hele året. Hundene trænes til at løbe stærkt og langt, ganske langsomt. Til træningen hører også den rigtige fodring, hver dag. Hundene løber og trækker for de kan lide det, ligesom den grønlandske slædehund. Slædehundene i Norge er typisk af racen sibirisk husky.

- Det var virkelig en stor oplevelse, at opleve alle de hunde, og særligt hvor venlige de var. Omsorgen, som kuskene udviste for deres hunde, var ganske tydeligt. Det viste, at det er muligt at have et omsorgsfuldt og kærligt forhold til slædehunden, og samtidig få den til at løbe langt og hurtigt, fortæller embedsdyrlæge, Sanne Eline Wennerberg.

Det norske slædehundevæddeløb har slædehunden i centrum. Der er helt klare regler omkring behandlingen af hunde.

Diskvalificeres

I reglerne for det norske mesterskab står der blandt andet, at mishandling af hunde, herunder uacceptabel og unødvendig straf og overdreven råb af hundene, ikke er tilladt. Brug af pisk og andet til at slå og dirigere med, accepteres ikke. Endvidere skal hundene dirigeres med klare ordrer fra kusken samt styring af slæden, hvor kusken står bag ved slæden.

- For eksempel er der krav til antal hunde, der skal trække slæden, men også krav om, hvor mange der skal være med når målstregen krydses, fortæller embedsdyrlægen.

- Hunde, der ikke kan trække, kan enten være på slæden eller afleveres på særlige tjekpoints, som betjenes af dyrlæger. Deltagerne bliver diskvalificeret, hvis hundene efterlades i det fri, siger Sanne Eline Wennerberg, som mener, at arrangørerne af Avannaata Qimussersuaq bør søge inspiration fra andre slædehundevæddeløb, for at sikre de bedst mulige forhold for hundene.

Tilser hundene

Embedsdyrlægen er i disse dage ude og se på de hunde, der skal deltage i løbet på lørdag. Og det er femte gang, at hun skal overvære grønlandsmesterskaberne i hundeslædevæddeløb, Avannaata Qimussersua.
- Jeg har heldigvis ikke været nødsaget til at inddrage politiet, hvor jeg har været til stede, siger Sanne Eline Wennerberg.
Hun fortæller, at de allerfleste hunde hun har set på er ret slanke og kan sagtens løbe et væddeløb.
- Men der er nogen af dem, hvor det vil blive kritisk, hvis temperaturen falder og blæsten tager til. Så kan hundene ikke holde varmen. Når de ikke kan holde varmen, begynder de at tære på deres muskler for at producere varme, så er der ingen energi til at løbe på, siger Sanne Eline Wennerberg.

Dyreværnsloven

Embedsdyrlægen har mandat til at sige til en hundekusk, at vedkommende ikke må deltage i hundeslædevæddeløbet.

- Såfremt hundene er i en så uforsvarlig tilstand, at jeg vurderer, at de udsættes for unødvendig smerte, lidelse, angst, varig mén eller væsentlig ulempe, kan jeg aflive hundene. Behandles hundene uforsvarlig kan politiet give et påbud om behandling. Et typisk eksempel er påbud om at fodre hundene mere. I et sådan påbud vil det også være muligt, at forbyde at hundene bruges til slædehundevæddeløb, da de er i en sådan fysisk tilstand, at det vil være uansvarligt, at udsætte hundene for den fysisk krævende præstation, siger Sanne Eline Wennerberg.

Embedsdyrlægen understreger, at det er slædehundekuskeforeningen KNQK, som selv skal sætte regler for hundeslædevæddeløbet.

- Jeg håber på en frugtbar dialog med KNQK, så vi beskytter vores slædehunde bedst muligt, og samtidigt sikrer, at slædehundekørsel som sport altid er til fornøjelse for hunde og mennesker, understreger Sanne Eline Wennerberg.