GU Aasiaat igang

Nybygning GU Aasiaat

Medlem af Naalakkersuisoq for boliger Siverth K. Heilmann glæder sig over, at man nu har kontraheret med og er kommet i gang at renovere og udvide gymnasiet i Aasiaat, som er tegnet af tegnestuen tnt nuuk illussanik titartaasarfik a/s. Entreprenøren er KJ Greenland A/S fra Ilulissat.

Gymnasiet vil blive udvidet med en nybygning på ca. 2.000 m2. I den etableres 11 undervisningslokaler, 7 grupperum, 1 multimedielokale samt et stort dobbelt musiklokale. Alle lokaler placeres omkring et centralt dobbelthøjt gangareal med åbne trappeforbindelser.

Derudover vil gymnasiets eksisterende bygninger på ca. 2.850 m2 blive energirenoveret og moderniseret og udvidet med ca. 150 m2.

Ved ombygningen opnås en ny samlet administration, større lærerværelse med plads til pædagogisk værksted og lærerforberedelse, større kemilokale med forberedelsesrum, nyt natur-/ tekniklokale samt kantinekøkken. Udvidelsen af bygningen skaber et stort forsamlingsrum i åben forbindelse med biblioteksfunktion og øvrige opholdsarealer. Derudover vil gymnasiet blive udvidet med en nybygning på ca. 2.000 m2. I den etableres 11 undervisningslokaler, 7 grupperum, 1 multimedielokale samt et stort dobbelt musiklokale. Alle lokaler placeres omkring et centralt dobbelthøjt gangareal med åbne trappeforbindelser

Nybygningen sammenkobles med eksisterende skole via en mellembygning, der udformes som et lukket opvarmet gangforløb med toiletrum og elevkiosk.

I forbindelse med byggeriet benyttes der digitale webbaserede kvalitetsstyringsværktøjer for højnelse af kvalitet.

- Naalakkersuisoq for Boliger Siverth K Heilmann ser frem til at fokus på kvalitet i byggeri styrkes. Det er vigtigt at vores byggerier kvalitetsmæssigt, er af meget høj standart, og at vi også på den måde er med til at bevare værdierne i vores land, udtaler Naalakkersuisoq for Boliger Siverth K. Heilmann.

Efter udvidelse udgør GU Aasiaats samlede bygningsareal 4.850 m², og efter planen er det meningen at gymnasiet skal stå færdigt ultimo 2015.

Administration  Aula 2 
Basisklasse  Grupperum
 Læreværelse  Nybygning