Ikke tale om en hetz mod folkeskolen

"Meninger brydes, men der er ikke tale om en hetz mod folkeskolen”

Kommer ordene fra Naalakkersuisoq for Uddannelse, Nick Nielsen, som ikke mener, at politikerne skal diktere tonen i debatten om folkeskolen, men at der skal være plads til diskussion, også selvom bølgerne kan gå højt. Nick Nielsen fortsætter:

”Folkeskolen er til debat – det har den altid været, både i vort land og i andre lande, og det vil den også være i årene, der kommer. Vi har alle brugt omkring ti år af vort liv i folkeskolen og vores tilknytning fortsætter, når vi sender vore børn og børnebørn i skole. Vi har derfor alle en mening om folkeskolen og om, hvordan den bør være.

Folkeskolen skal kunne rumme elever med vidt forskellig baggrund og vi skal som forældre kunne rumme, at vores børn går i skole med børn med en anden baggrund, end den vores børn møder skolen med. Skolen udtrykker den mangfoldighed, vi har i samfundet. Der skal derfor være plads til at meninger brydes, og til at vi diskuterer, hvordan vi sammen kan forbedre folkeskolen.

Jeg har i løbet af det år, der snart er gået, siden jeg tiltrådte som Naalakkersuisoq, besøgt mange skoler rundt om i landet, hvor jeg har talt med lærere og med elever. Der er også blevet tid til tilsvarende besøg på GUX, hvor jeg blandt andet har talt med eleverne om deres oplevelser i deres tid i folkeskolen.

På baggrund af besøgene kan jeg konstatere, at der er skoler i landet, som fortjener stor ros for deres indsats og for deres resultater, der er skoler, som er på vej, men der er også skoler med plads til forbedringer, hvor samarbejdet tydeligvis ikke fungerer, hverken internt eller med forældrene.

For at kvalificere diskussionen og forbedre folkeskolen har jeg i samarbejde med KANUKOKA og IMAK sat en evaluering af folkeskolen i gang, ligesom Naalakkersuisut med uddannelsesplan II lægger op til etablering af et tættere forældresamarbejde. Jeg vil i øvrigt anbefale Andreas Uldum at besøge skolerne i Sermersooq Kommune, så han selv kan få et indtryk af, hvordan forholdene er for elever og lærere.

Med venlig hilsen

Nick Nielsen