EU træffer vigtig beslutning for Grønland idag

EU vedtog idag beslutning om partnerskab med Grønland for perioden 2014-2020. EU's ministerråd vedtog fredag den 14. marts 2014 en endelig afgørelse på sit tætte og veludviklede samarbejde med Grønland. Afgørelsen har været længe undervejs og er baseret på flere års forhandlinger mellem Grønland, Danmark og EU.

Der er tale om en videreførelse men også en fornyelse af det mangeårige tætte partnerskab.

Fokus for det kommende samarbejde vil være på udviklingen af Grønland og i særdeleshed opgraderingen af uddannelsesniveauet som en løftestang for den grønlandske økonomi.

Videre forudser beslutningen flere dialoger på områder af fælles interesse, bl.a. i lyset af EU's geostrategiske interesser i Arktis.

Endelig er det med afgørelsen i Rådet besluttet at man i den næste partnerskabsperiode 2014-2020 vil yde en bevilling til Grønland på et beløb af en størrelsesorden på ca. 1,6 mia. DKK. Det signifikante beløb afspejler betydningen for EU af et samarbejde med Grønland i tæt koordination med Danmark.

Formand for Naalakkersuisut Aleqa Hammond udtaler:
”Det er en god dag i dag. Jeg er ovenud tilfreds med dette flotte resultat for Grønland, og ikke mindst de embedsmænd – især på Grønlands Repræsentation i Bruxelles og den danske EU repræsentation - som har ydet et langt og sejt træk.

Beløbet som nu er afsat til Grønland svarer til det gennemsnitlige beløb som også var afsat under den forrige partnerskabsperiode.

På grund af krisen og generelle sparekrav i Europa, blev det i EU’s flerårige budget for 2014-2020, i 2013 besluttet at bidraget til Grønland – ligesom bidraget til de øvrige udenrigsinstrumenter – skulle reduceres med ca. 17% i forhold til det hidtidige beløb.

En sådan reduktion, ville have haft enorme negative konsekvenser i Grønland hvor budgetstøtten fra EU udgør en vigtig del af budgettet.

Grønland har sammen med Danmark arbejdet hårdt for at omgøre denne beslutning. Jeg har blandt andet rejst sagen med EU både i december 2013 og i januar 2014 under mine møder, og sagen har været drøftet med den danske statsminister og med skiftende danske udenrigsministre – senest med Martin Lidegaard i onsdags.

Nu handler det om at sikre, at vi får implementeret den gode beslutning i Grønland. Vi vil fokusere på uddannelsesområdet som mål for den årlige budgetstøtte fra EU. Derudover vil der kunne foregå en policy dialog med Kommissionen på en række områder, som særligt har klimaforandringer og vores arktiske placering i fokus.”
Udenrigsminister Martin Lidegaard siger:
"Jeg er meget glad for, at vi nu får det samme stabile partnerskab mellem Grønland og EU som vi har set indtil nu.

EU har dermed bekræftet samarbejdet med Grønland som en central og vigtig prioritet. Det er vigtigt for det fremtidige arbejde.

Jeg er også meget glad for det samarbejde, vi har haft med Grønland i denne sag, som har været afgørende for, at vi nu sammen har nået dette resultat."