Den skadelige kultur i anlægsbranchen skal ændres

Nuuk illut

- Den skadelige kultur i anlægsbranchen, der medfører byggesjusk, skal ændres, siger Medlem af Naalakkersuisut Siverth K. Heilmann som kommentar/ replik til Morten Gosvigs udtalelse i KNR Radioavis fredag og lørdag 21.-22. marts 2014, og fortsætter: Jeg inviterer derfor alle parter i anlægsbranchen til at udvise engagement og være med i løsningen af problemerne med byggesjusk.

I radioavisen i sidste uge kunne man høre Morten Gosvig fra ingeniørfirmaet Masanti give udtryk for beklagelse over Selvstyrets valg af samarbejdsparter til et planlagt kursusforløb, der skal styrke indsatsen mod fejl i byggeriet. Morten Gosvig efterlyser således et større engagement af lokale virksomheder i samarbejdet.

Departementet for Boliger har en samarbejdsaftale med Aalborg Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) om rådgivning baseret på institutionens forskningsmæssige ekspertise. Netop fordi SBi besidder en forskningsmæssig kapacitet indenfor byggefaget, vi ikke råder over herhjemme, har det været naturligt for departementet at engagere SBi til opgaven. Det viste sig, at danske Byggecentrum allerede – helt på eget initiativ – var i gang med at planlægge et tilsvarende kursusforløb, og således er kræfterne blevet forenet i en fælles indsats.

- I stedet for at tale konstruktivt om, hvordan byggesektoren medvirker til at løse problemer med byggesjusk, kritiseres én ud af mange tiltag til at komme byggesjusken til livs. Udarbejdelse af planer om efteruddannelsen og kursus er faktisk baseret på input fra den lokale byggesektor. Således har SBi gennemført en interviewundersøgelse blandt et udsnit af lokale grønlandske entreprenører, byggeledere og bygherrer, netop for at tilføre kurset lokale erfaringer, oplyser Naalakkersuisoq for Boliger Siverth K. Heilmann og tilføjer, at Naalakkersuisut håber, at byggesektoren tager godt imod dette kursustilbud, og at branchen som helhed vil gøre sit til at styrke indsatsen mod fejl og svigt i byggeriet.

Det er en kendsgerning, at Selvstyret som bygherre ved flere nyere byggerier har oplevet problemer med kvaliteten af det udførte arbejde i et ganske uacceptabelt omfang. Således har det kostet samfundet masser af tid og mange penge at få udbedret fejl og mangler, der for en stor del må tilskrives svigt i byggeledelsen.

Dette er i flere tilfælde direkte erkendt af det byggetilsyn, som af den offentlige bygherre har været ansat til at varetage opgaven.