Ban Ki-moon inviterer Grønland i en eksklusiv kreds

Naalakkersuisoq for Miljø og Natur Kim Kielsen, generalsekretær Ban Ki-moon, Formand for Naalakkersuisut Aleqa Hammond

Når FN’s generalsekretær d. 23. september i år afholder sit stort anlagte klimatopmøde, vil Formanden for Naalakkersuisut, Aleqa Hammond, være blandt kredsen af talere. Det står klart efter, at Aleqa Hammond under generalsekretærens netop overståede besøg i Ilulissat og Uummannaq modtog en personlig invitation fra Ban Ki-moon.

Ban Ki-moons besøg fandt sted som optakt til FN-generalsekretærens klimatopmøde i september, som skal understøtte arbejdet i de internationale klimaforhandlinger under FN’s klimakonvention, der forventes at munde ud i en ny global aftale i Paris i 2015.

Besøget blandt lokale fangere i Uummannaq har overbevist generalsekretæren om, at vores nære erfaringer med klimaforandringerne kan virke som et opråb til verdens ledere om, at det er på tide at udvise mere handlekraft.

“Vi kan ikke forhandle med naturen. Der er sket så mange naturkatastrofer. Det er på tide at handle nu”

udtalte Ban Ki-moon.

Mens Ban Ki-moon var berørt over den varme velkomst, han fik blandt borgerne i Uummannaq, vakte besøget i Nordgrønland ligeledes bekymring hos generalsekretæren:

“Jeg er dybt bekymret over den hastige afsmeltning af gletsjerne og den hastighed, med hvilken indlandsisen smelter. Det øger vandstanden, hvilket har konsekvenser for hele det internationale samfund.”

De fortællinger og erfaringer, som Ban Ki-moon har erhvervet sig under besøget i Uummannaq, vil han benytte til at understøtte budskabet om, at det er på høje tid at nå til en global klimaaftale i 2015, der gælder fra 2020. Besøget i Grønland er således en del af generalsekretærens bestræbelser på at sikre bred tilslutning til en global klimaaftale, der kan sikre, at den globale gennemsnitstemperatur ikke overskrider 2 grader.

I forbindelse med den afsluttende middag onsdag aften gjorde Aleqa Hammond det klart, at hun ligeledes blev berørt af besøget i sin hjemby, og at hun ser frem til at levere et budskab fra Grønland til verdens ledere i september:

“Det er en unik mulighed for at formidle nogle af de erfaringer, som oprindelige folk i Arktis gør sig i mødet med klimaforandringerne, og jeg er meget tilfreds med, at generalsekretæren på denne måde også giver taletid til et land, der ikke er selvstændigt medlem af FN. Vores budskaber er lige så vigtige som andre landes, og vi har brug for, at vores budskaber om klimaforandringerne også høres”.

Inden den afsluttende middag for de tilrejsende havde Naalakkersuisoq for Miljø og Natur, Kim Kielsen, præsenteret nogle af de gode erfaringer, som Grønland har gjort sig med vedvarende energi:

“Det har været vigtig for mig at gøre klart, at vi faktisk gør en massiv indsats for at begrænse vores eget brug af fossile brændsler ved at investere i vandkraft. Ved at være på forkant med den teknologiske udvikling overkommer vi barrierer for udnyttelse af vores store vandkraftpotentialer, hvilket jeg synes, vi skal være stolte af.”

 

 

Aleqa Hammond                    Kim Kielsen  
Formand for Naalakkersuisut                   Naalakkersuisoq for Miljø og Natur

 

 

 

Fru Ban Ki-moon, statsminister Helle Thorning-Schmidt, generalsekretær Ban Ki-moon, Formand for Naalakkersuisut Aleqa Hammond
Fru Ban Ki-moon, statsminister Helle Thorning-Schmidt, Generalsekretær Ban Ki-moon og Formand for Naalakkersuisut Aleqa Hammond