Byggeplaner for 2014

SKH kalender 2

Resumé af en grønlandsk sproget interview med Naalakkersuisoq for Boliger, Siverth K. Heilmann.

Naalakkersuisoq for Boliger, Siverth K. Heilmann vil bruge året 2014 til en omfattende undersøgelse af hele Namminersorlutik Oqartussat´s landsdækkende boligmasse på i alt over 6000 i samarbejde med kommunerne. Mange af boligerne er forældede og trænger gevaldigt til renovering. Der er også forladte boliger som skal nedrives. Siverth K. Heilmann vil derfor hurtigst komme i dialog med alle byggeriaktørerne for at få overblik over renoverings-og bygge behov og ønsker.

 
- Jeg har meldt ud til alle byggeri aktører, virksomheder, fagpersoner og kommuner og tilbudt dem om at være med til at rette op på de eventuelle skævheder og behov for ændringer. De skal simpelthen lære at udnytte at jeg er der for dem.

Et bedre overblik og en bedre kontrol med byggeriet, der fungerer overens med de midler der er afsat fra Finansloven, er Siverth K. Heilmann´s primære gøremål.

Der er på Finansloven for 2014 allerede afsat 22,9 mio. kr. til renovering, 20 mio. kr. til 2015 og 95 mio. kr. til renoveringer i 2016 og 2017. Siverth K. Heilmann understreger at, der dog kan forekomme ændringer i tallene alt efter hvad Inatsisartut kommer til at beslutte.

Renovering af boligmassen kommer til at koste mange penge og derfor foreslog boligselskabet INI A/S, at hele kapitalafkastet i huslejen, som udgør 22 procent af huslejen i de Selvstyreejede boliger på i alt 93 mio. kr. hvoraf 56,3 mio. kr. årligt går til Selvstyret, bør havne hos lejeboligerne, så der kan foretages løbende renoveringer på flere boliger. Siverth K. Heilmann mener at, dette kan være med til at løfte renoveringsbehovet. Men samtidig så har Namminersorlutik Oqartussat og kommunerne et andet stort problem at slås med; løbende huslejestigninger og stigende arbejdsløshed betyder større og større huslejegæld.

Siverth K. Heilmann:- Jeg kan ikke beslutte alene for, hvad der skal ske, men grundlæggende mener jeg, at ideen er god og at Naalakkersuisut derfor bør tage INI A/S forslag til efterretning.

Lejernes gæld til INI A/S løber op imod 100 mio. kr. og denne udvikling foruroliger Siverth K. Heilmann.
- Man kan spørge om det overhovedet kan betale sig, at forhøje huslejer mens der er stor arbejdsløshed. Jeg mener ikke, at det er på denne måde vi skal drive tingene på. Hvis vi forhøjer huslejen er det ikkun kun lejerne der rammes, men også kommunerne, der skal tage sig af det sociale problemer, der følger med i kølvandet på prisstigningerne. Det er kommunernes pligt at finde genhusning til de lejere, der er smidt ud af deres boliger og det koster mange penge. Derfor bør vi kunne vurdere om vi skal nedsætte huslejepriserne i stedet og bygge billigere og måske lidt mindre boliger, der er tilpasset de lavtlønnedes økonomi. Det kan være en af løsningerne i gældsproblemet. Det er meget nødvendigt at vi tager stilling til om vi vil fortsætte udviklingen med stigende priser på alting, hvor flere og flere bliver smidt ud af boligen, med kommuner bebyrdet op til halsen og ikke mindst borgere der får det dårligere og dårligere. Vi må føre en ordentlig dialog og ikke bare skændes for, at finde frem til den bedste løsning.

Der er i alt 2.364 lejeboliger, som trænger til renovering i hele landet. Renoveringen prioriteres sammen med nedrivning af flere nedslidte og tomme boligblokke. Der er foreløbig afsat 8. mio. kr. til nedrivning af de gamle tomme boligblokke i Paamiut, men til trods for prioriteterne er der stadig stor boligmangel i nogle af kommunerne.

Siverth K. Heilmann:- Hvert år inden 1. marts afleverer kommunerne deres byggeri- og renoverings ønskelister. Det drejer sig ønsker om byggeri af andelsboliger, selvbyggerhuse eller boligblokke, finansieret enten af kommunerne selv, Namminersorlutik Oqartussat eller af begge sider. Vi er i gang med at modtage disse ønsker, og er jeg spændt på at se, hvad kommunerne ønsker i denne omgang. Naalakkersuisut ønsker at sprede renoveringer og boligbyggeriet til hele landet og alle steder er der brug for flere arbejdspladser.

Naalakkersuisut er opmærksomme på den stigende tilflytning til større byer, som skaber længere og længere ventelister til boliger. Det nødvendigt at, vi fører en god dialog for at opnå en god og gensidig forståelse for kommunernes ønsker. I Nuuk er boligventelisten oppe ved de 1.300, og derfor mener jeg at det på tide at vi på det politiske plan snakker om, hvordan vi kan løse problemet med de ikke planlagte flytninger. Mange flytter til andre steder uden at have sikret sig en bolig. Vi kan blandt andet se på datidens løsning med at man rådede folk ikke at flytte til andre kommuner uden at have sikret sig en bolig først.