Møde med fiskere i Aasiaat

Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst, Finn Karlsen afholdte møde med fiskere i Aasiaat.

 

Medlemmet af Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Finn Karlsen, afholdte møde med KNAPK´s lokalafdeling i Aasiaat i onsdags, i forbindelse med sin rejse i Diskobugten.

 
På mødet drøftede man blandt andet om, hvorfor fiskerne i Aasiaat ikke kan indhandle deres fangster ved Aasiaat i indhandlingsstederne i Ilulissat.

- Det kom også bag på mig, hvorfor også bifangster ikke måtte indhandles.
På mødet deltog også medlemmer af KNAPK`s lokalafdeling i Akunnaaq.

- Lokalafdelingens repræsentanter vil meget gerne have rettet op for indhandlingsmulighederne i bygden, idet fiskerne ikke kan indhandle alle deres fangster til stedet. Jeg vil tage sagerne op, når jeg kommer tilbage til Nuuk, siger Finn Karlsen.

 
Finn Karlsen besøgte blandt andet Polar Seafoods indhandlingssted i Aasiaat, Polar Raajat.
Der var omkring 100 tilhørere ved borgermødet på GU i Aasiaat.

Møde deltagerne var blandt andet interesseret i at høre om, hvorfor unge ikke kan få fiskerilicens til hellefisk fiskeriet.

- Jeg gentog forklaringen om, at departementet er i gang med at undersøge om, hvordan unge mennesker, som i dag ikke har en fiskerilicens, i fremtiden kan få udstedt fiskerilicens til hellefiskeri, understreger medlemmet af Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug.

Finn Karlsen kom til Ilulissat i dag fredag, og rejser til Nuuk i morgen.