Resultatet af studiebesøget vedrørende uran i Australien

Jens Erik & Kim

En delegation bestående af Naalakkersuisoq for erhverv og råstoffer Jens-Erik Kirkegaard samt Naalakkersuisoq for miljø og natur Kim Kielsen, medlemmer af Inatsisartuts Råstofudvalg og embedsmænd fra råstof- og miljøforvaltningerne har i den forgangne uge besøgt Australien.

Formålet med turen var at indhente viden om hvordan minedrift omfattende uran reguleres i et af verdens førende minelande. Delegationen har i den forløbne uge holdt møder med:

Føderale Myndigheder: Department of Industry, Uranium, Taxation and Radioactive Wastebranch, Department of Ministry of foreign Affairs, Australian Safeguards and Non Proliferation Office (ASNO), ARPANSA (Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency), Geoscience Australia, Ministry for the Environment og Australian Nuclear Science and Technology Organisation (ANSTO),
Delstatsmyndigheder: DMITRE (Department of Innovation, Trade, Resources and Energy, Government of South Australia), EPA (Environment Protection Authority),
Interesseorganisationer: Sacome (South Australian Chamber of Mines and Energy), MCA (Minerals Council of Australia), Australian Conservation Foundation, People of the Earth/Miarr
Virksomhedsbesøg: Olympic Dam kobber-uran minen ejet af BHP Billiton

Det overordnede indtryk fra Australien er, at der er tale om en omfattende og god styring, der udmønter den bedste internationale praksis i lovgivningen på såvel centralt som decentralt niveau. Både de centrale og decentrale myndigheder lægger meget vægt på, at den daglige myndighedsudøvelse og tilsyn med minevirksomhed, transport og eksport varetages betryggende og på højt internationalt niveau. De australske myndigheder har været meget imødekommende og de har alle tilbudt, at Grønland i det videre arbejde kan hente assistance og rådgivning i Australien.

Delegationen besøgte også Australian Geoscience, hvor der blev givet en grundig gennemgang af arbejdet med at kortlægge landets geologiske ressourcer. Kortlægningen omfatter blandt andet udarbejdelse af grunddata til brug for tiltrækning af efterforskningsprojekter indenfor olie- og mineral industrien.

”Vi blev bekræftet i vigtigheden af en national geosurvey med fuld kontrol over landets geologiske data. Derudover vil en sådan forskningsinstitution blive en vigtig samarbejdspartner for de mange internationale forskningsinstitutioner, der har interesse for Grønland” udtaler Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer Jens-Erik Kirkegaard.

Kim Kielsen udtaler: ”Det blev fremhævet både af de centrale myndigheder og delstatsmyndighederne, at miljø- og naturbeskyttelsen bygger på videnskabelig rådgivning og deltagelse i de internationale konventioner. I forbindelse med de enkelte miner foregår der kontinuerligt overvågning af natur- og miljøpåvirkninger, både af selskabet selv og af repræsentanter for myndighederne.”
Naalakkersuisut har som målsætning at færdiggøre regler og regulering på uranområdet i 2016, således at det vil være muligt at tage stilling til egentlige ansøgninger omkring minedrift omfattende uran i forlængelse heraf.

Med venlig hilsen


Jens-Erik Kirkegaard                        Kim Kielsen

Sudietur Australien