Narhvalfangsten i Aasiaat er åbnet

Efter møde mellem lokale fangerorganisationer, kommunen og Jagtbetjente i Assiat har Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug nu korrekte informationer om fangsten fra hele Disko Bugtens forvaltningsområder.

Med det yderligere kendskab til de fangster, der ikke er afrapporteret fra fælles fangster i Disko Bugten, er den endelige løsning at fratrække disse fangster fra 2013 restkvoten, inden denne overføres til kommunen.

Derfor åbnes der øjeblikkeligt for narhvalfangst i det nævnte forvaltningsområde.

I de forvaltningsområder, der fanger fælles i Diskobugten, har der været uklarheder om hvilke forvaltningsområder, som har skulle registrere fangsten. Dernæst har der været en splid mellem erhvervsfangere og fritidsfangere om, hvem der har skulle rapportere fangsterne. Disse uklarheder har vanskeliggjort arbejdet for at få åbnet op i Aassiaat.

APNN appelerer til alle forvaltningsområderne, om at vi får løst disse problemer inden næste kvoteår, og beder om at få input fra fangerne til en praktisk løsning.

Jagtbetjente er fortsat udstationeret i alle berørte områder.

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug meddelte fredag den 31/1, at narhvalsfangsten skal stoppes øjeblikkeligt på grund af manglende fangstrapporteringer i forvaltningsområdet Disko Bugten og Uummannaq.