Bedre vurderinger af offentlige investeringer

Som et led i Naalakkersuisuts økonomiske politik om at styre landets økonomi ansvarligt og stabilt er der udarbejdet en vejledning i hvordan der beregnes samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger.

De analyser, der nu vil blive anvendt i de politiske prioriteringer, gør det muligt at sammenholde de økonomiske gevinster og ulemper for samfundet. Det er en måde at samle komplicerede problemstillinger på en overskuelig måde. Men netop fordi problemstillingerne ofte er komplicerede og fordi mange vigtige effekter ikke nemt kan omsættes til kroner og ører, så skal der også udarbejdes analyser af den sociale og miljømæssige bæredygtighed samt analyser af de regionale og nationale effekter.

”Som land står vi over for en række stigende økonomiske udfordringer, og en vedholdende problemstilling i forhold til at sikre en balanceret udvikling i landet. Når samfundet bliver mere og mere kompliceret, stiller det også større krav til de analyser, der er nødvendige for at kunne gennemføre en holdbar politik. Med denne vejledning har vi fået et redskab til at sammenligne og vurdere forskellige investeringer i forhold til deres økonomiske bidrag til samfundet. Men analyserne inkluderer også sociale og miljømæssige vurderinger, der er svære at omsætte til kroner og ører, men som kan være meget væsentlige i forhold til at træffe en beslutning” udtaler Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender, Vittus Qujaukitsoq.

Analyserne skal gennemføres for større anlægsinvesteringer, der finansieres gennem finansloven. Analyserne vil også lægges til grund for Naalakkersuisuts vurdering af investeringer, der gennemføres af kommunerne og selvstyreejede selskaber og som kræver tilskud, lånetilsagn eller påvirker landskassen i øvrigt.

For yderligere oplysninger kontakt: Ministersekretær Helene S. Pedersen, hesp@nanoq.gl