Kommunale besparelser på folkeskoleområdet

Naalakkersuisoq for Uddannelse, Nick Nielsen udtaler: ”Folkeskolen skal danne og uddanne. Det er her, børn skal komme godt fra start i deres sociale, faglige og personlige udvikling. Det er også her, at den negative sociale arv skal brydes. I forbindelse med arbejdet med den nye uddannelsesstrategi og uddannelsesplan har Naalakkersuisut fokus på, at folkeskolen fortsat skal styrkes til gavn for alle elever, uanset forældrenes sociale, økonomiske og uddannelsesmæssige baggrund”.

Nick Nielsen fortsætter: ”Naalakkersuisut arbejder til stadighed for, at endnu flere unge skal gennemføre en uddannelse og dermed få mulighed for at forsørge sig selv og deres familie. Derudover er det Naalakkersuisuts mål, at skabe et bæredygtigt og selvbærende økonomi. En af de vigtigste forudsætninger for denne udvikling er, at undervisningen i folkeskolen bliver styrket på alle tænkelige områder. Uddannelsesområdet er inde i en positiv udvikling. Skal vi fortsætte denne udvikling, må vi ikke slække på kvaliteten af undervisningen i folkeskolen”.

Nick Nielsen afslutter med at sige: ”Naalakkersuisut har gennem pressen erfaret, at nogle kommuner – senest Kommuneqarfik Sermersooq - vælger at sætte ind med besparelser på folkeskoleområdet. Dette er bekymrende, når vi ved, at mange skoler i dag stadig ikke formår at kvalificere alle børn til at påbegynde et kompetencegivende uddannelsesforløb. Jeg tror ikke på, at man kan gennemføre omfattende nedskæringer, uden det får negative konsekvenser for elevernes læring og lærernes undervisning. Naalakkersuisut mener derfor ikke, at folkeskolen, som stadig har brug for et kvalitetsløft, er det rigtige sted at spare, hvorfor kommunerne bør afsøge deres budgetter for andre og mere hensigtsmæssige besparelser. Naalakkersuisut ønsker en dialog med kommunerne om fortsat at styrke og udvikle folkeskolens undervisning og omsorg.”