Det er udvalgets afgørelse

Personnavneudvalget, som valgte ikke at møde op og modtage underskrifter fra foræl-dreparret Heiselberg i torsdags, er fredag gået i medierne med en pressemeddelelse, som undrer Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, Nick Nielsen.

”Udvalgets formand Biskop, Sofie Petersen, henviser til, at sagen fortsat er verserende, men det er ikke tilfældet. Ombudsmanden bekræfter, at sagen er færdigbehandlet hos dem, så det er personnavneudvalgets afgørelse om afslag, som er gældende. Og det er kun personnavneudvalget, som vil kunne vælge at genbehandle sagen. Det er jeg som Naalakkersuisoq bekendt med, og det er forældreparret også.”

Nick Nielsen fortsætter:

”Jeg har ikke som Naalakkersuisoq blandet mig direkte i personnavneudvalgets arbej-de. Udvalget arbejder uafhængigt i forhold til departementet, derfor kan jeg heller ikke ændre afgørelserne hos udvalget. Men jeg finder det meget uheldigt, at personnavneudvalget valgte ikke at møde op og modtage de indsamlede underskrifter fra forældreparret. Ved den lejlighed kunne udvalget jo have meddelt, om sagen vil blive genbehandlet, eller om udvalgets afgørelse står fast. Jeg mener, at udeblivelsen var en respektløs handling fra udvalgets side i forhold til forældreparret, og jeg håber, at udvalget, når det nu modtager de afleverede underskrifter fra mit departement, vil give besked til Heiselbergs om, hvad der videre vil ske i sagen.”