Naalakkersuisuts mål med antal miner og offshore-projekter

Naalakkersuisuts mål med antal miner og offshore-projekter
Naalakkersuisuts forventninger til antallet af miner og offshore boreprojekter inden 2018 er uændret. Som det både fremgår af Olie- og Mineralstrategi fra 2014 til 2018, der blev sendt i høring – og uændret i den endelige udgave af strategien, som lige er blevet sendt til Inatsisartut. Her står der følgende:
”…..at der i perioden fra 2014-2018 vil kunne blive åbnet 3-5 miner, og det vurderes, at der hvert andet år vil blive etableret 1-2 offshore boreprojekter. Strategiens tiltag enten bidrager til at sikre dette aktivitetsniveau eller tager udgangspunkt i, at niveauet realiseres inden udgangen af 2018.”
Med udgangspunkt i Skatte- og Velfærdskommissionens betænkning fremgår følgende langsigtede scenarie-model i Olie- og Mineralstrategien:
”Beregningerne er foretaget under den beregningstekniske forudsætning, at der i 2020 påbegyndes etablering af en lille boreplatform på et oliefelt på 500 mio. tønder, og at der i 2025 stater opbygning af en stor boreplatform til et felt på 2 mia. tønder olie. Under forudsætning af at der trækkes penge ud af fonden til at kompensere for reduktion af bloktilskuddet, renteafkast fra fonden m.m., skønnes det, at fonden i 2060 vil have en akkumuleret formue på mere end 435 mia. kr.”
I en aviskronik om Olie- og Mineralstrategien indsneg der sig desværre en citatfejl vedrørende antal miner og forventninger til offshore-projekter.
Efterfølgende har jeg korrigeret de ikke-korrekte oplysninger i KNR - og oplyste de korrekte forventninger, som Naalakkersuisut har på olie- og mineralområdet.
Sermitisaq i uge 7 havde en interviewartikel ”Forført af råstof-rusen” med professor Minik Rosing, hvor man tog udgangspunkt i de forkerte oplysninger. Derfor vil jeg gerne endnu en gang præcisere de korrekte forventninger, som Naalakkersuisut har på olie- og mineralområdet, se ovenfor.

 
Af Jens-Erik Kirkegaard, Naalakkersuisoq for Erhverv og RåstofferMed venlig hilsen


Martin Christiansen
Toqq/direkte 345651
mchr@nanoq.gl