Studietur i Australien

Uranmine

Naalakkersuisut og Råstofudvalget er på uran studietur i Australien.

I dagene 2. - 8. februar 2014 er medlemmer af Naalakkersuisut og Råstofudvalget på en større rundrejse i Australien. På rejsen deltager Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer Jens-Erik Kirkegaard, Naalakkersuisoq for Miljø og Natur Kim Kielsen, samt medlemmerne fra Råstofudvalget Doris Jakobsen, Saxtorph Didriksen, Gerhardt Petersen og Naaja Nathanielsen.

”Med 33 % af verdens uranressourcer og 4 igangværende uranminer er Australien et naturligt sted at se nærmere på både udvinding, sikkerhed, miljøbeskyttelse og eksportkontrol. Her kan trækkes på en årelang erfaring og samtidig kan vi drage nytte af de overvejelser, der også er i det australske samfund er om udnyttelse af uranressourcer”, udtaler Jens-Erik Kirkegaard.

Rejsens første dag blev brugt på at besøge kobber-uran minen Olympic Dam 560 km nord for Adelaide. Olympic Dam minen gik i produktion i 1988, med en ressource på mere end 2000 mio. tons malm som indeholder kobber, uran, sølv og guld. I 2012 producerede minen 3.885 tons uranoxid. Minen er en underjordisk mine med et tilhørende metallurgisk procesanlæg. Ved dagens besøg fik den grønlandske delegation præsenteret uranudvindingsprocessen og i tilknytning hertil sikkerheds- og miljøhåndteringssystemer m.m.

Naalakkersuisoq Kim Kielsen udtaler: ”Der var en del spørgsmål om miljøbeskyttelse og påvirkning af natur og dyreliv. Jeg synes vi fik gode svar på vores spørgsmål og jeg har et godt indtryk af deres håndtering af miljøspørgsmål. Vi har fået nogle gode indtryk, som vi kan have med, når vi skal mødes med myndigheder og interesseorganisationer og høre om deres erfaringer og råd til os.”

Der blev desuden givet en præsentation af selskabets tiltag til inddragelse af den oprindelige befolkning i aktiviteterne. Også i Australien er der stor fokus på inddragelse af både lokalbefolkning og den oprindelige befolkning. Delegationen besøgte byen Roxby Downs der ligger 16 km fra selve minen. Roxby Downs blev grundlagt samtidig med opstarten af mineprojektet, og har i dag ca. 4.500 indbyggere.