Nick Nielsen vil have konstruktiv dialog om KNR

Nick N 2

Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling Nick Nielsen undrer sig over en nogle af de synspunkter, som medlemmer af Inatsisartut tilskriver ham i forbindelse med den foreslåede ændring af lovrammerne for KNR.

I den forbindelse udtaler Nick Nielsen:

“Det synes tydeligt, at vi alle vil det samme for KNR. Vi vil alle have et KNR med en stærk professionel bestyrelse. Vi vil alle have et KNR, der uafhængigt og kritisk dækker alle aspekter af vores samfund, men som naturligvis skal udvise alsidighed og etisk journalistik. Vi vil alle have et KNR, som har en sund driftsøkonomi, og hvis ledelse og bestyrelse derfor kan arbejdet langsigtet med strategi og investeringer. Af samme grund, så undrer jeg mig over nogle af de motiver, jeg bliver tillagt af andre politiske partier”.

Nick Nielsen konkretiserer denne undren på bl.a følgende punkter:

“Anda Uldum har udtalt “Jeg synes ikke, at man kan betragte den her situation på andre måder end, at Siumut og Nick Nielsen vil have bedre kontrol over blandt andet den redaktionelle linje i KNR”.

Mimi Karlsen har udtalt “- Dit projekt er pt. udtryk for en farlig diktatorisk tankegang. Du vil selv afgøre, hvem de fire ud af fem medlemmer i bestyrelsen skal være. Det vil betyde et politisk indgreb i forhold til pressen.”

I forhold til dette vil jeg citere lovforslagets § 32:

§ 32. Bestyrelsen er KNR’s øverste ledelse og har det overordnede ansvar for, at bestemmelser for KNR’s virksomhed overholdes. Bestyrelsen har herunder ansvaret for KNR’s samlede virksomhed og for public service-kontraktens opfyldelse. Bestyrelsen må ikke udøve indflydelse på den daglige programvirksomhed eller enkeltprogrammer, jf. § 34, stk. 1.

Det fremgår ganske tydeligt, at lovforslaget lige præcis forbyder bestyrelsen at blande sig i de redaktionelle prioriteringer. Så dermed forhindrer lovgivningen under alle omstændigheder politisk indflydelse på den journalistiske linje”.

Nick Nielsen opfordrer på denne baggrund til en god og saglig debat om lovforslaget, og rækker en fremstrakt hånd til debattens politiske parter, og udtaler:

“Jeg synes det er tydeligt, at vi mellem partierne trænger til at have en god debat, baseret på fakta. Jeg har derfor i dag taget initiativ til at invitere Inatsisartuts udvalg for Kultur til et møde, hvor jeg kan gennemgå lovforslaget med dem, og få deres tanker om dette allerede inden vi behandler forslaget på Inatsisartuts forårssamling. Ligeledes har jeg inviteret Demokraterne, der ikke er repræsenteret i Inatsisartuts udvalg for kultur til møde. Jeg vil gerne have en bred politisk opbakning til et stærkt og politisk uafhængigt KNR, og det er det, der er formålet med lovforslaget. Så jeg lytter gerne til konstruktive forslag til, hvorledes vi opnår dette, når jeg kan konstatere, at en række partier ikke synes, den i lovforslaget angivne model er den rigtige vej til det fælles mål.

Jeg vil dog fortsat fremhæve, at en stærk bestyrelse kræver, at vi får alle væsentlig kompetencer repræsenterer i bestyrelsen. Som det står i lovforslagets § 31, Stk. 3.

“Bestyrelsen skal tilsammen repræsentere mediemæssig, kulturel, ledelsesmæssig og erhvervsmæssig indsigt. De medlemmer, der efter inatsisartutloven skal udpeges af Naalakkersuisut uden indstilling, skal hver for sig repræsentere ledelsesmæssig eller erhvervsmæssig indsigt og besidde dokumenterbare faglige kvalifikationer, såsom relevant uddannelse, erfaring fra deltagelse i tilsvarende bestyrelser eller direktioner”

Uagtet, hvorledes vi udpeger bestyrelsen, så mener jeg fortsat, at de opstillede krav til bestyrelsesmedlemmer er de rigtige, og må være udgangspunktet for den videre debat.”

Nick Nielsen håber nu, at udvalget og de politiske partier tager imod den fremstrakte hånd, og møder op til dialog om fremtidens KNR.

For yderligere kommentarer kan kontaktes medfølgende embedsmand Kaali Olsen på 55 21 45.