Udtalelse fra Landbrugsrådet

Savaateqarfik

Udtalelse fra det 32. møde i Landbrugsrådet d. 31. januar 2014, Qaqortoq

Landbrugsrådet har afholdt sit 32. møde d. 31. januar 2014 i Qaqortoq, hvor den nye formand Niels Lund (SPS) ledte mødet.
Landbrugsrådet udtrykte stor glæde over at der nu er fastansat en dyrlæge i Sydgrønland og at der allerede er etableret et godt samarbejde, som de glæder sig til at videreudvikle.

Landbrugsrådet vil tage stor afstand til et nyt lovforslag om ændring af landstingslov om afgift af motorkøretøjer, som har været i høring fra 9. december 2013 til 6. januar 2014, hvori konsekvenserne for fåreholdererhvervet vil være enorme. Landbrugsrådet tager afstand specielt fordi der i lovforslaget slet ikke er lavet konsekvensberegninger for hvor meget det vil koste for hele landbrugserhvervet og for den enkelte fåreholder. Eksempelvis vil en fåreholder med 5 traktorer, 2 biler og 2 snescootere, der bruges til erhvervsmæssige formål betale op mod 140.000 kr. pr. år i afgifter. Ved lovændring i 2004 blev fåreholdererhvervet fritaget for afgift. Landbrugsrådet indstiller overfor Naalakkersuisut at fastholde afgiftsfritagelsen.

SPS og Neqi A/S har sammen sendt et brev til Naalakkersuisut med anmodning om nedsættelse af el- og vandtakster for Neqi A/S. Imidlertid modtog parterne et afslag, som man ikke vil godkende som endelig svar. Landbrugsrådets medlemmer støtter SPS og Neqi A/S at de igen retter henvendelse til Naalakkersuisut med anmodning om ligestilling med fiskerierhvervet. Derfor foreslår Formanden Niels Lund, at hele Naalakkersuisut revurderer afslaget.

Landbrugsrådet drøftede også spørgsmålet om leje af fartøjer til fragt af foder, som bliver losset hos de enkelte fåreholdersteder. Rådet støtter udtalelsen fra SPS om behovet for særskilte aftaler om bådfragt. Herunder også at der gives mulighed for fragt af andet gods til fåreholdersteder, når der er plads i fragtbåden.

Endelig udtrykte Landbrugsrådet at det venter med spænding på Landbrugskommissionens betænkning, som forventes præsenteret i løbet af foråret, og at Naalakkersuisut og Inatsisartut er lydhør overfor betænkningens anbefalinger, som vil være med til øget selvforsyning i Grønland og vejen til mere selvbårenhed i landbrugserhvervet.


På vegne af Landbrugsrådet

Med venlig hilsen

Niels Lund
Formand