KNR-sagen handler ikke om nationalitet

På baggrund af den aktuelle sag, hvor KNRs nu fritstillede redaktør sammenlignede Nikku Olsen med Adolf, stiller hjemmesiden sermitsiaq.ag i udsigt, at Nikku Olsen i Sermitsiaq nr. 6 af 7. februar stiller spørgsmålstegn ved grønlandske mediers brug af danske redaktører.

Som reaktion på dette synspunkt udtaler Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, Nick Nielsen, følgende: “Det er væsentligt for mig at præcisere, at mit ønske om en redegørelse fra KNRs bestyrelse i forhold til den interne kommunikation, skyldes min forpligtigelse til at sikre, at vores public service station lever op til sine etiske retningslinjer om fair behandling af alle aktører. Der er behov for, at vi alle kan have tillid til, at KNRs bestyrelse sammen med den daglige ledelse sikrer, at denne forpligtigelse efterleves på alle niveauer i stationen. I den forbindelse glæder det mig at erfare, at også KNRs tillidsmand har været ude og tage afstand fra det skete. Jeg ønsker ikke en undersøgelse af KNR, men at bestyrelsen i den aftalte redegørelse beskriver, hvordan de vil sikre, at tilliden til public service stationen genoprettes.”

Nick Nielsen præciserer, at sagen for ham handler om journalistisk etik og moral, og at han intet ønske har om at begrænse KNRs forpligtigelse og ret til at levere god, objektiv og kritisk journalistik.

“KNRs journalistiske frihed og kritiske tilgang til nyheder og baggrundshistorier skal være et ufravigeligt pejlemærke for KNR. Det er den gode journalistik, der er mit fokus. Jeg har noteret, at Nikku Olsen forholder sig kritisk til den almene brug af danske redaktører i medier. Jeg vil gerne atter præcisere, at mit fokus ikke er nationalitet eller etnicitet blandt ledere og medarbejdere. Det handler altså ikke om, at det var en dansker, der skrev det, men om, at det blev skrevet.”

Siger altså Nick Nielsen, som fortsætter: “Stærke medier er en grundpille i vores fortsatte demokratiske udvikling, og jeg ønsker derfor, at faglighed er vores fokus.”