Fagligheden kommer først

Nick Nielsen velkommer debatten om KNRs fremtidige ejerforhold og bestyrelsesud-pegning.

”Det er vigtigt, at vi diskuterer disse emner og træffer den rigtige beslutning, så vi frem-over kan sikre endnu stærkere medier herhjemme. Det glæder mig, at alle er enige i, at der er behov for en professionalisering af bestyrelsen i KNR. Men det kan da på den anden side undre mig, at de parter, som nu er på banen med kritik, ikke har kommenteret forholdene i deres høringssvar til lovgivningen.”

Naalakkersuisoq Nick Nielsen fortsætter:

”Jeg har ved snart mange tidligere lejligheder, givet udtryk for min holdning i forhold til besættelse af stillinger, bestyrelsesposter mm., men jeg vil gerne slå fast endnu en gang, at fagligheden er min første prioritet. Og såfremt loven bliver vedtaget i sin nuværende form på forårssamlingen, er jeg overbevist om, at den bestyrelse, der ender med at blive udpeget, vil overbevise alle kritikere om, at vi fagligheden er sat i højsædet.

Jeg ønsker en stærk og professionel bestyrelse netop for at sikre en kvalificeret drift og udvikling af KNR, samt en kvalificeret dækning af nyhederne - også i forhold til politiske emner. I min optik er en professionel bestyrelse med højt kompetente bestyrelsesmed-lemmer den bedste garanti, vi kan få for et stærkt og uafhængigt KNR.

Jeg har bemærket, at der er andre forslag til, hvorledes en professionel bestyrelse kan sikres. Jeg vil til dette bemærke, at det princip, der foreslås i loven er parallelt med, hvorledes vi udpeger til de selvstyreejede aktieselskaber, hvor Selvstyret ved Naalak-kersuisut, også udpeger et markant flertal af bestyrelsen. Dette gøres netop for at sikre, at det bliver en professionel bestyrelse, som favner alle de væsentligste kompetencer. Og jeg vil da tillade mig at bemærke, at oppositionen, da den havde regeringsmagten, tilsyneladende ikke fandt anledning til at ændre på, hvorledes aktieselskabernes besty-relse bliver udpeget.

Også i eksempelvis Norge, Sverige og i Danmark udpeges bestyrelserne af public service stationerne, NRK, STV og DR, af politikere - og det selvom STV er en selvejende fond, mens NRK og DR - ligesom KNR er en selvstændige offentlige institutioner.”

Nick Nielsen forholder sig også kritisk til diverse forslag til ejerstruktur, herunder at gøre KNR til en selvejende institution.

”Jeg er skeptisk overfor at gøre KNR til en selvejende institution, primært af økonomiske årsager. Såfremt en institution skal være selvejende, betyder det i min optik også, at man i al væsentlighed kapper de økonomiske bånd, der binder institutionen til Selvstyret. Konkret ville det betyde, at de ekstraordinære omkostninger KNR eksempelvis har haft i forbindelse med flytning og lokaleleje på baggrund af skimmelsvamp, ville skulle være finansieret af KNR selv som institution i stedet for af Selvstyret. En sådan konstruktion ville derfor have lagt et voldsomt pres på KNRs økonomi, som også ville slå igennem i den journalistiske kvalitet og måske ligefrem true virksomhedens eksistens.

Men også i tilfælde af et eventuelt selveje på et tidspunkt, vil der skulle tages stilling til, hvordan udpegelse til virksomhedens bestyrelse skulle finde sted.”

Slutter Naalakkersuisoq Nick Nielsen fra København.