Bygge- og anlægskonference holdes 9. - 10. september 2014

Naalakkersuisoq for Boliger Siverth K. Heilmann’s aftale med Grønlands Arbejdsgiverforenings direktør, Brian Buus Pedersen, om afholdelse af en Bygge- og Anlægskonference, er nu faldet på plads.

Konferencen afholdes i Nuuk i dagene 9. og 10. september 2014.

-    Vi er meget enige om, at konferencens fokus skal være på bedre, billigere og mere effektivt byggeri. Det er vigtigt at de afsatte midler kommer ud i samfundet for at arbejde til gavn og glæde for borgerne i almindelighed og anlægsbranchen i særdeleshed, udtaler Naalakkersuisoq for Boliger Siverth K. Heilmann.

Det er derfor endvidere aftalt at arbejde for, at de opgaver der er modne til at udbydes også udbydes uden yderligere forsinkelser ligesom der var enighed om, at undersøge muligheden for at fremskynde andre opgaver.

Endeligt blev der enighed om, at Naalakkersuisoq for Boliger Siverth K. Heilmann i løbet af marts måned vil mødes med Brancheudvalget for Tekniske Rådgivere, Brancheudvalget for El & VVS samt Brancheudvalget for Bygningshåndværkere.

-    Samarbejdet med Grønlands Arbejdsgiverforening foregår i proaktiv tone med gensidig respekt samt med konstruktivt og resultatorienteret dagsorden. Jeg glæder mig allerede til at kunne invitere interessante og relevante aktører til Bygge- og Anlægskonferencen, slutter Naalakkersuisoq for Boliger Siverth K. Heilmann.

 

 

For yderligere oplysninger, kontakt: Ministersekretær Rebekka Kleemann: +299 482223