Arktisk højsøfiskeri

Enighed blandt de fem arktiske kyststater om at beskytte det centrale Arktiske Ocean fra ureguleret fiskeri.

Grønland var 24.-26. februar vært for et møde, hvor embedsmænd fra de fem arktiske kyststater diskuterede forhandlingen af en aftale vedrørende fiskeri i det centrale arkti-ske ocean.

Forhandlingerne omkring en aftale forløb godt, og der var positiv stemning omkring en forhandlingstekst.

Aleqa Hammond udtalte efter mødet:

”Det er vigtigt for Grønland at vi benytter et forsigtighedsprincip i forhold til at forhindre kommercielt fiskeri i den arktiske højsø, indtil der foreligger videnskabelig basis herfor, og at det er kyststaterne som går forrest med at indgå en sådan aftale før andre interessenter eventuelt inviteres med.

Den arktiske højsø er vigtig, også for bevarelsen af Grønlands fiskeriressourcer. Jeg er glad for at vi i Nuuk er nået langt frem imod forhandlingen af en aftale/deklaration, som vil kunne forebygge at udefrakommende fiskerinationer vil kunne drive ureguleret fiskeri i vores fælles arktiske hav.”

 

Finn Karlsen udtaler:

”Klimaændringer i Arktis er blevet tydeligere, og verden har stort fokus på mulige nye adgange til ressourcer i Arktis.

Smeltningen af isdækket i den arktiske højsø kan åbne op for nye muligheder og even-tuelle nye fiskerier, men samtidig giver det os også nye udfordringer.

Det er af største vigtighed, at de 5 arktiske kyststater tager ansvar for at forvalte de nye adgange til ressourcerne ansvarligt.

Vi har her en unik mulighed for at forebygge ulovligt og uansvarligt fiskeri ved, på for-hånd, at antage et forsigtighedsprincip i forvaltningen af eventuelle nye fiskeressourcer.

Jeg er derfor meget tilfreds med de mål vi har opnået her i Nuuk, hvor de 5 arktiske kyststater er blevet enige om at samarbejde om en ansvarlig forvaltning af den arktiske højsø.”

Ved mødet blev der af de fem arktisk kyststater udarbejdet en fælles pressemeddelelse, som er vedlagt denne pressemeddelelse. Fælles pressemeddelelse samt Chairmans Statement er tilgængelige på www.naalakkersuisut.gl.

 

For yderligere kontakt:
Emanuel Rosing
Afdelingschef
Departement for Fiskeri, Fangst og Landbrug, 34 53 32