Evaluering af strukturrefform

 

Som en del af samarbejdet mellem Selvstyret og kommunerne og KANUKOKA om moderniseringen af den offentlige sektor er det aftalt at vurdere virkningen af strukturreformen fra 2009.

Vurderingen kan få stor betydning for hvordan den fremtidige offentlige sektor skal indrettes, herunder for byrde- og opgavefordelingen mellem selvstyret og kommunerne, og eventuelt også for hvor mange og hvor store kommunerne fremover skal være.

Der er tale om flerårige og omfattende analyseopgaver. Dele af opgaven har allerede været i offentligt udbud, og der er indgået aftale med ekstern leverandør om analysearbejde og afrapportering vedrørende tre evalueringsspor, som skal være endelig afleveret den 1. august i år.

Yderligere analyseopgaver, herunder også borgerrettede spørgeundersøgelser om strukturreformens betydning for nærdemokratiet, forventes igangsat de kommende måneder. Disse undersøgelser varetages af Selvstyret og kommunerne og KANUKOKA i samarbejde, og er ikke tilknyttet den vejledende folkeafstemning som forventes afholdt af Qaasuitsup Kommunia indenfor de næste måneder.

Vurderingen skal forelægges til politisk drøftelse i midten af 2015, og herefter kan eventuel lovgivning besluttes i 2016.

For yderligere oplysninger kontakt: Medlem af Naalakkersuisut for Finanser og Indenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq.