1.500 tons landingspligtige hellefisk til fordeling

Der kan fanges 1.500 tons mere hellefisk i Baffin Bugten i forhold til forrige år. Efter høring i Fiskerirådet har Departementet valgt at udvide ansøgningsfristen til den 14. marts.

Den havgående hellefiskekvote i år er på 8.000 tons. Den biologiske rådgivning er forhøjet med 1.500 tons i forhold til 2013. Den forhøjede kvote gøres 100 procent landingspligtig. Alle fangster af hellefisk skal således landes til landanlæg i Grønland til videreforarbejdning.

Naalakkersuisut vil tage den endelige beslutning om fordeling ud fra ansøgningerne som alle vurderes samtidig. Ansøgningerne skal indeholde følgende oplysninger:

- Dokumentation for at ansøger har et fabriksanlæg til rådighed
- Information om hvor hellefisken bliver indhandlet til fabrik
- Dokumentation for at ansøger har et fartøj med den nødvendige kapacitet
- Dokumentation for at ansøger har den nødvendige kapital til, at bygge en evt. ny fabrik
- Hvor mange arbejdspladser, der skabes og hvilken produktion(er) ansøger vil gennemføre

Desuden skal betingelserne i forhold til ejerforhold, GR-registrerede fartøjer og besætning med videre skal være opfyldt.

Den nye ansøgningsfrist er fredag d. 14. marts.

For yderligere oplysninger kontakt:
Afdelingschef Emanuel Rosing, e mail: emanuel@nanoq.gl